เราช่วยให้การเรียนภาษา เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน

เราได้ช่วยเหลือนักเรียนกว่า 50,000 คน จากมากกว่า 90 ประเทศ ให้ประสบความสำเร็จและมีความมั่นใจในการใช้ภาษา

วีซ่านักเรียน

สำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจ

อยากจะเรียนภาษาและมีวีซ่านักเรียน

ในประเทศไทย ลงทะเบียนเลย!

คอร์สเรียนของเรา

ทำลายกำแพงทางภาษา

ด้วยการเลือกหลักสูตรการเรียน

ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

เรียนภาษาออนไลน์

เรียนภาษาด้วยบทเรียนออนไลน์

ในเวลาและสถานที่ที่ยืดหยุ่น

หลักสูตรฝึกอบรม

สำหรับองค์กร

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาของพนักงาน

ด้วยการสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร

วีซ่านักเรียน

เราได้ช่วยเหลือนักเรียนกว่า 50,000 คน จากมากกว่า 90 ประเทศ 

ให้ประสบความสำเร็จและมีความมั่นใจในการใช้ภาษา

ลงทะเบียนเรียนภาษาพร้อมมีวีซ่านักเรียนกับโปรแลงเกวจสาขาใดก็ได้

ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารวีซ่าเพียงแค่ 3 – 4 สัปดาห์

คอร์สเรียนของเรา

เชื่อมต่อกับโลกใบนี้ด้วย

หลักสูตรการสอนภาษาที่

ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่

การพูด การฟัง การอ่าน

และการเขียน

  เราทำให้การเรียนรู้ภาษา

เป็นเรื่องที่ง่ายและน่าสนุก

ด้วยคลาสเรียนสดออนไลน์

ของโปรแลงเกวจ

เรียนรู้ภาษาผ่านจากกิจกรรม

ต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่ดี

สนุกสนาน และผ่อนคลาย

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

จะช่วยส่งเสริมและสร้าง

ความสำเร็จให้แก่คุณ

คอร์สเตรียมความพร้อมพิชิต

การสอบ TOEIC, IELTS,

TOEFL, HLSK และ JLPT

Play Video

เรียนภาษาออนไลน์

เพราะห้องเรียนของเรามีความเป็นสากล

จึงทำให้โปรแลงเกวจต่างจากโรงเรียนสอนภาษาอื่น ๆ ในประเทศไทย

คุณกำลังมองหาคอร์สเรียนภาษาออนไลน์อยู่หรือเปล่า?

เรามีคอร์สสอนภาษาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

คลาสใหม่ที่กำลังจะเปิด

พร้อมให้ลงทะเบียนได้ดังต่อไปนี้

      เชื่อมต่อกับโลกใบนี้ด้วยหลักสูตรการสอนภาษาที่ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ

ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

    คุณจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลก และได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

[add_eventon show_et_ft_img='yes' eventtop_style='2']

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับองค์กร

เรามีประสบการณ์กว่า 15 ปี ด้านการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมภาษาสำหรับองค์กร 

และถ่ายทอดวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจในการใช้ภาษา

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

ทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนกับโปรแลงเกวจ

บล็อกที่โพสต์ล่าสุด

ข่าวสารและบล็อกล่าสุดจากโปรแลงเกวจ