หลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับองค์กร

ตั้งแต่โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 เราได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับองค์กรขึ้น เพื่อช่วยผลักดันให้ชาวต่างชาติที่มีความสนใจจะติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าทางธุรกิจชาวไทยได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ให้บริการอบรมภาษาไทยสำหรับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

การฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่เราภาคภูมิใจและมีผลตอบรับที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการฝึกอบรมภาษาไทยสำหรับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งเราสามารถจัดฝึกอบรมภาษาไทยให้กับทีมของคุณ

ไม่ว่าจะในสถานประกอบการของคุณเอง โรงเรียนของเราในสาขาต่างๆ หรือแม้กระทั่งส่งอาจารย์ไปสอนที่บ้านของคุณ

วิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่

โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจได้เขียนหนังสือภาษาไทยของตนเองขึ้นมาตามมาตรฐาน CEFR ซึ่งครูของเรามีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทยร่วมกับการใช้หนังสือมานานหลายปี

นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ

นักเรียนมากกว่า 90 สัญชาติประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาไทยและสามารถเข้าสู่วงการธุรกิจในไทยได้อย่างมั่นใจ

ความเป็นมืออาชีพ
และมีความรับผิดชอบ

คุณครูของเรามีความเป็นมืออาชีพ มีเอกสารรับรองคุณวุฒิ และได้รับการฝึกฝนเป็นรายบุคคลจากครูผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถสอนภาษาไทยได้ตั้งแต่ระดับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วไป จนถึงระดับผู้เชี่ยวชาญประจำองค์กรต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02 250 0072 ต่อ 33

ส่งคำถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

1 Step 1
Interest (Select all that apply)
Your Location(s)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

เสียงตอบรับจากลูกค้า