วีซ่านักเรียน

Enroll in a Course with us and obtain an ED-Visa in any of Pro Language’s branches.

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การเข้าประเทศไทยด้วยการขอวีซ่านักเรียนจากกงสุลไทยอาจไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่ถ้าคุณมีวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) เราสามารถช่วยเปลี่ยนวีซ่านักเรียนภายในประเทศให้คุณได้หลังจากที่คุณเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

การเปลี่ยนประเภทวีซ่าภายในประเทศ

Visa(16-11-2563)-Edit

ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทดังนี้

✅ Visa on arrival 30 or 90 days

✅ Tourist visa 60 days

✅ APEC

✅ Transit

✅  TR15 (เฉพาะสาขากรุงเทพฯ)

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีวีซ่า Non-immigrant ED/B/O ยังคงไม่สามารถเปลี่ยนเป็น ED visa ภายในประเทศได้
อย่างไรก็ตาม ทางเราจะพิจารณาเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่กับวีซ่าปัจจุบันที่ท่านถืออยู่

ท่านสามารถส่งเอกสารที่จำเป็นให้ทางโรงเรียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ หรือนำเข้ามาให้ที่โรงเรียนด้วยตัวของท่านเอง ทางเราจะดำเนินการส่งเอกสารยื่นขอวีซ่าของท่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอจดหมายรับรอง ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ เมื่อเอกสารวีซ่าของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะแจ้งท่านให้เข้ามาเซ็นเอกสาร ยื่นหนังสือเดินทางตัวจริง และชำระค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากนั้นโรงเรียนจะยื่นเอกสารของท่านไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยสุด 21 วันในการพิจารณาเพื่ออนุมัติวีซ่านักเรียนของท่าน (หลังจากโรงเรียนได้ยื่นเอกสารของท่านแล้ว ท่านจำเป็นที่จะต้องไปถ่ายรูปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในวันถัดไป)

เอกสารที่จำเป็น ได้แก่:

📌 หนังสือเดินทาง สามารถนำเข้ามาให้ทางเราถ่ายเอกสาร หรือท่านสามารถสแกนทุกหน้าและส่งมาให้เราก็ได้เช่นกัน

📌 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ พื้นหลังสีขาว (ท่านสามารถถ่ายรูปได้ที่โรงเรียน หรือส่งไฟล์รูปให้เรา)

📌 หลักฐานยืนยันที่พักอาศัย:

  1.         – เอกสารของเจ้าบ้าน
  2.         – สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.         – สำเนาสัญญาเช่า
  4.         – ภาพถ่ายที่พักอาศัย
  5.         – ตม.30 (ใบแจ้งที่พักอาศัย)
  6.  

เพิ่มเติมสำหรับประเทศในแถบตะวันออกกลาง และ แอฟริกาใต้ จำเป็นต้องมีใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากประเทศของตน หรือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในไทย

หมายเหตุ: โรงเรียนจะดูแลในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าของท่าน เพื่อให้กระบวนการในการยื่นขอวีซ่าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไร้ปัญหา

โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจของเรามีสาขาทั้งหมด 4 สาขาในประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนโดยไม่ต้องออกนอกประเทศไทยได้จาก 3 สาขานี้ คือ สาขากรุงเทพฯ สาขาเชียงใหม่ และสาขาพัทยา อย่างไรก็ตาม แต่ละสาขาจะมีเงื่อนไขและเอกสารที่จำเป็นแตกต่างกัน แนะนำให้ติดต่อสอบถามสาขานั้นๆโดยตรง

ในส่วนของคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียน เรามีให้ท่านเลือกทั้งสิ้น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาจีน ซึ่งท่านสามารถเลือกเรียนได้ ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเรียนที่โรงเรียน

ราคา

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะของวีซ่า ระยะเวลา และหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียน 

สามารถสอบถามหรือปรึกษาพนักงานของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอวีซ่านักเรียนภายนอกประเทศไทย

ผู้สมัครที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถสมัครและรับวีซ่านักเรียนได้ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในไทยหรือไม่ การสมัครวีซ่าประเภทนี้ง่ายมาก วีซ่านักเรียนหนึ่งปีจะเป็นของผู้สมัครทุกคนที่สมัครเรียนหลักสูตรคลาสกลุ่มทุกหลักสูตรกับเรา

ทันทีที่เราได้รับเอกสารจากคุณ ไม่ว่าคุณจะมาที่โรงเรียนของเราหรือส่งเอกสารออนไลน์ เราจะส่งเอกสารของคุณไปที่กระทรวงศึกษาธิการทันที โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลา 3 ถึง 4 สัปดาห์ จากนั้นคุณจะได้รับเอกสารจากเราและไปสมัครวีซ่าที่สถานทูตไทยนอกประเทศไทย

หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนนี้สาขาเชียงใหม่จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 45 – 60 วันทำการ

เมื่อคุณกลับมาแล้ว จะมีวีซ่าสามเดือน ซึ่งคุณจำเป็นต้องไปต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 3 เดือน โดยทางเรามีตัวแทนอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพ เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ

โปรแลงเกวจมีมากกว่า 1 สาขาในประเทศไทย คุณจะได้รับวีซ่านักเรียนจากเราและเรียนที่สาขาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ พัทยา หรือเชียงใหม่ โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละสาขาอีกครั้ง

ราคา

คุณสามารถสมัครเรียนกับเราและมีวีซ่านักเรียนเป็นระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี

สมัครเลย

เช็คราคาและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ส่งคำถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

1 Step 1
2 Step 2
Check our price and register online
Which branch
What passport are you holding?
----------------------------------------------------------
Choose the language you want to learn
Visa options
Visa options

Price:  15,900 THB (Approx. 647 USD)

Price:  35,000 THB (Approx. 985 USD)

Price:  25,900 THB (Approx. 900 USD)

Price:  45,000 THB (Approx. 1270 USD)

Price:  25,000 THB (Approx. 815 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 476 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 490 USD)

Price:  28,700 THB (Approx. 780 USD)

Price:  31,600 THB (Approx. 1000 USD)

Price:  40,100 THB (Approx. 1280 USD)

Are you in Thailand Now?
Have you got a previous education visafrom any Language school on your current passport?
What Language coursedid you use to study?

Your Personal info


Your address in your home country


Your address in Thailand (if Applicable)


Your Parents info (if Applicable)


Upload a copy of the first page of your passport


Upload your Photo (passport size)


Upload your criminal record history

      either from your home country or Royal Thai police


Upload your latest education certificate


Upload your latest Bank statement


keyboard_arrow_leftBack
Nextkeyboard_arrow_right

เสียงตอบรับจากลูกค้า

Soraya Raemwanith

"I was introduced to take an Intensive English Writing Course at Pro Language by my company. Before I came here I used to take the fundamental English writing class with other classmates. However, I realized that without practicing in writing English, I would never get improvement. Fortunately, I have an opportunity to take a private class at Pro Language that I could arrange my course outline. In addition to this, the English teacher is also fluent in writing literature and encourages me to write more often. This will let me develop my professional writing. Besides, I can get improve my speaking as well during the class discussion. Thank you to Pro Language and the teacher for the English writing inspiration. I found that English is amazing and fun."

น้องเฟิร์น กัลยาลักษณ์ สังข์วงษ์

จีน : ครูหลิวเป็นคนเปิดมุมมองภาษาจีนให้หนูค่ะ สอนเข้าใจและอธิบายเป็นภาษาไทยได้อย่างชัดเจน เมื่อมีข้อสงสัยก็สามารถถามได้ คุณครูใจดี คุณครูมีเทคนิคในการสอนที่ดี ทำให้หนูสามารถนำเทคนิคที่ครูสอนมาใช้ในการเรียนและการสนทนากับคนจีนได้ดี ครูหลิวเป็นครูคนแรกที่ทำให้หนูสนใจและรักในภาษาจีน ขอบคุณครูหลิวมากๆค่ะ อังกฤษ : ครูcraigสอนดีมากค่ะ ครูสอนเน้นทุกอย่าง ทั้งการสนทนาภาษาอังกฤษในห้องเรียน เน้นคำศัพท์ แกรมมา และการฟัง ทำให้เราได้รู้คำศัพท์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นและทำให้เรากล้าที่จะสนทนากับชาวต่างชาติ ครูcraigทำให้หนูเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องแกรมมาค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

DIANA Anderson-Watson

“The online classes have been amazing for me, personally it suits my learning style so I learn much better in the online classroom”

Pro Language ©2019. All right reserved.

X