วีซ่านักเรียน

Enroll in a Course with us and obtain an ED-Visa in any of Pro Language’s branches.

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การเข้าประเทศไทยด้วยการขอวีซ่านักเรียนจากกงสุลไทยอาจไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่ถ้าคุณมีวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) เราสามารถช่วยเปลี่ยนวีซ่านักเรียนภายในประเทศให้คุณได้หลังจากที่คุณเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

การเปลี่ยนประเภทวีซ่าภายในประเทศ

world-envuronment-day-Recovered_4

ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าประเภทดังนี้

✅ Visa on arrival 30 or 90 days

✅ Tourist visa 60 days

✅ APEC

✅ Transit

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีวีซ่า Non-immigrant ED/B/O/TR15 และ STV ยังคงไม่สามารถเปลี่ยนเป็น ED visa ภายในประเทศได้
อย่างไรก็ตาม ทางเราจะพิจารณาเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่กับวีซ่าปัจจุบันที่ท่านถืออยู่

ท่านสามารถส่งเอกสารที่จำเป็นให้ทางโรงเรียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์ หรือนำเข้ามาให้ที่โรงเรียนด้วยตัวของท่านเอง ทางเราจะดำเนินการส่งเอกสารยื่นขอวีซ่าของท่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอจดหมายรับรอง ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ เมื่อเอกสารวีซ่าของท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะแจ้งท่านให้เข้ามาเซ็นเอกสาร ยื่นหนังสือเดินทางตัวจริง และชำระค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากนั้นโรงเรียนจะยื่นเอกสารของท่านไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยสุด 21 วันในการพิจารณาเพื่ออนุมัติวีซ่านักเรียนของท่าน (หลังจากโรงเรียนได้ยื่นเอกสารของท่านแล้ว ท่านจำเป็นที่จะต้องไปถ่ายรูปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในวันถัดไป)

เอกสารที่จำเป็น ได้แก่:

📌 หนังสือเดินทาง สามารถนำเข้ามาให้ทางเราถ่ายเอกสาร หรือท่านสามารถสแกนทุกหน้าและส่งมาให้เราก็ได้เช่นกัน

📌 รูปถ่ายสวมชุดสุภาพ พื้นหลังสีขาว (ท่านสามารถถ่ายรูปได้ที่โรงเรียน หรือส่งไฟล์รูปให้เรา)

📌 หลักฐานยืนยันที่พักอาศัย:

  1.         – เอกสารของเจ้าบ้าน
  2.         – สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.         – สำเนาสัญญาเช่า
  4.         – ภาพถ่ายที่พักอาศัย
  5.         – ตม.30 (ใบแจ้งที่พักอาศัย)
  6.  

เพิ่มเติมสำหรับประเทศในแถบตะวันออกกลาง และ แอฟริกาใต้ จำเป็นต้องมีใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากประเทศของตน หรือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในไทย

หมายเหตุ: โรงเรียนจะดูแลในทุกขั้นตอนเกี่ยวกับเอกสารวีซ่าของท่าน เพื่อให้กระบวนการในการยื่นขอวีซ่าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไร้ปัญหา

โรงเรียนภาษาโปรแลงเกวจของเรามีสาขาทั้งหมด 4 สาขาในประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถสมัครขอวีซ่านักเรียนโดยไม่ต้องออกนอกประเทศไทยได้จาก 3 สาขานี้ คือ สาขากรุงเทพฯ สาขาเชียงใหม่ และสาขาพัทยา อย่างไรก็ตาม แต่ละสาขาจะมีเงื่อนไขและเอกสารที่จำเป็นแตกต่างกัน แนะนำให้ติดต่อสอบถามสาขานั้นๆโดยตรง

ในส่วนของคอร์สเรียนสำหรับผู้ที่มีวีซ่านักเรียน เรามีให้ท่านเลือกทั้งสิ้น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาจีน ซึ่งท่านสามารถเลือกเรียนได้ ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเรียนที่โรงเรียน

ราคา

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานะของวีซ่า ระยะเวลา และหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียน 

สามารถสอบถามหรือปรึกษาพนักงานของเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขอวีซ่านักเรียนภายนอกประเทศไทย

ผู้สมัครที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถสมัครและรับวีซ่านักเรียนได้ ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในไทยหรือไม่ การสมัครวีซ่าประเภทนี้ง่ายมาก วีซ่านักเรียนหนึ่งปีจะเป็นของผู้สมัครทุกคนที่สมัครเรียนหลักสูตรคลาสกลุ่มทุกหลักสูตรกับเรา

ทันทีที่เราได้รับเอกสารจากคุณ ไม่ว่าคุณจะมาที่โรงเรียนของเราหรือส่งเอกสารออนไลน์ เราจะส่งเอกสารของคุณไปที่กระทรวงศึกษาธิการทันที โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลา 3 ถึง 4 สัปดาห์ จากนั้นคุณจะได้รับเอกสารจากเราและไปสมัครวีซ่าที่สถานทูตไทยนอกประเทศไทย

หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนนี้สาขาเชียงใหม่จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 45 – 60 วันทำการ

เมื่อคุณกลับมาแล้ว จะมีวีซ่าสามเดือน ซึ่งคุณจำเป็นต้องไปต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 3 เดือน โดยทางเรามีตัวแทนอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพ เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณ

โปรแลงเกวจมีมากกว่า 1 สาขาในประเทศไทย คุณจะได้รับวีซ่านักเรียนจากเราและเรียนที่สาขาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ พัทยา หรือเชียงใหม่ โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละสาขาอีกครั้ง

ราคา

คุณสามารถสมัครเรียนกับเราและมีวีซ่านักเรียนเป็นระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี

สมัครเลย

เช็คราคาและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

ส่งคำถามเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

1 Step 1
2 Step 2
Check our price and register online
Which branch
What passport are you holding?
----------------------------------------------------------
Choose the language you want to learn
Visa options
Visa options

Price:  15,900 THB (Approx. 647 USD)

Price:  35,000 THB (Approx. 985 USD)

Price:  25,900 THB (Approx. 900 USD)

Price:  45,000 THB (Approx. 1270 USD)

Price:  25,000 THB (Approx. 815 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 476 USD)

Price:  17,800 THB (Approx. 490 USD)

Price:  28,700 THB (Approx. 780 USD)

Price:  31,600 THB (Approx. 1000 USD)

Price:  40,100 THB (Approx. 1280 USD)

Are you in Thailand Now?
Have you got a previous education visafrom any Language school on your current passport?
What Language coursedid you use to study?

Your Personal info


Your address in your home country


Your address in Thailand (if Applicable)


Your Parents info (if Applicable)


Upload a copy of the first page of your passport


Upload your Photo (passport size)


Upload your criminal record history

      either from your home country or Royal Thai police


Upload your latest education certificate


Upload your latest Bank statement


keyboard_arrow_leftBack
Nextkeyboard_arrow_right

เสียงตอบรับจากลูกค้า

John Howe

Being half Thai, I had an advantage of growing up with a Thai speaking parent. But when I first moved to Thailand from the United States at the age of 37, I realized that I just didn’t have the skills to communicate on a higher business level of Thai. So I came to Pro Language not only because of the extremely flexible hours and days that classes are offered and the multiple locations, but mainly because you can learn advanced business Thai in both reading/writing and spoken language. I am very excited to begin my journey to fluency in Thai, and can only thank my instructors and the staff at Pro Language for guiding me. I look forward to being as comfortable communicating in Thai as in any other language.

Anthony

"I have been studying at Pro Language for the last few months under their Education Visa curriculum. I've had Alice and Mii as my teachers. Both have been very accessible and attentive to me as their student. Mii, whom I've been studying with for most of the course thus far, is not only very thorough with his teaching but casual and fun. He's keen on correcting pronunciation and making sure that you are understanding what you are learning. My hanging point is listening and speaking. The guy has shown to be insanely patient with me 55. Anyways, I have already recommended friends to this school whom are now happy students. The staff, Mohammad and Kat, are always available to answer any questions as well. Their english is very good so communication about paperwork, visa issues, or scheduling has never been a problem. Two thumbs up for me!"

Arni Mizutani

When I first came to Thai Land I literary knew nothing about the Thai Language. PRO language was my first school to learn Thai and I had to start by introducing myself. Starting from "sawaddii kha" it was magical that day by day my vocabulary increased even I didn't study really really hard. Actually I did just 1 hour of review every day and after 3 month of studying I realized myself communicating with local Thai people!! The teachers there are well experienced and not only using the textbook but also using some unique worksheets with some pictures on to make the study enjoyable. I'm now in my 2nd year of Thai Language Course and managing how to read and write as well as speaking. Reading Thai is so amazing to me, I just can't help reading everything I see and you know, sometimes there are important notes that might help you a lot!! I never thought that learning at Pro Language would give me this much benefit in my daily life!! If you want to improve your Thai Language, learn easy at PRO!!

Pro Language ©2019. All right reserved.

X