เทคนิคภาษาอังกฤษ

fee-fare-bill ค่าใช้จ่าย

fee-fare-bill ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าธรรม-ค่าโดยสาร-ค่าบริการ

fee-fare-bill ทั้งสามคำล้วนหมายถึง “ค่าใช้จ่าย” แต่จุดประสงค์การใช้งานแตกต่างกัน ดูการเปรียบเทียบดังนี้

 • Fee

  : จะใช้กับค่าบริการหรือค่าปรับเฉพาะด้าน การใช้งาน เช่น setup fee = ค่าติดตั้ง, overweight fee = ค่าบรรทุกเกินพิกัด

   

  • ตัวอย่าง; There’s no entrance fee to the art museum.
  • แปล; ไม่มีค่าผ่านประตูเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

   

   
 •  

  fare

  : จะใช้กับค่าโดยสาร การใช้งาน เช่น bus fare = ค่าโดยสารรถประจำทาง, taxi fare = ค่าโดยสารแท็กซี่

   

  • ตัวอย่าง; Children under 12 can travel at half fare.
  • แปล; เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถเดินทางได้โดยเสียค่าโดยสารเพียงครึ่งราคา
   
 •  

  bill

  : จะใช้กับบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ การใช้งาน เช่น phone bill = ค่าบริการโทรศัพท์, utility bill = ค่าบริการสาธารณูปโภค

   

  • ตัวอย่าง; Jame did not pay her cell phone bill, so the operator cut off the service.
  • แปล; เจมส์ไม่ได้ชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นเครือข่ายผู้ให้บริการจึงตัดสัญญาณ