เทคนิคภาษาจีน

คุยโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ Talking on the phone

หนึ่งในปัญหาของคนทำงานออฟฟิศเลยก็คือการรับโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้ฟังเข้าใจทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ขอชื่อหรือเบอร์ติดต่อกลับจากคนที่โทรเข้ามาก็ยังดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารทางโทรศัพท์ วเรามาดู ขั้นตอนของการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษกัน มาดูว่าจะคุยโทรศัพท์ยังไงให้ได้งาน

Making Phone Calls
เมื่อเป็นฝ่ายโทรออก

Introducing yourself
แนะนำตัวเอง

Good morning. This is James at (company name)/James from (department name).
Could I speak to (person you’re calling for)?
Good morning. This is James at (company name)/James from (department name).
I’m calling about/because…

When the person you want to speak to is unavailable
เมื่อคนที่คุณต้องการพูดด้วยไม่อยู่

Can I leave a message for him/her?
Could you tell him/her that I called, please?
Could you ask him/her to call me back, please?
Okay, thanks. I’ll call back later.

Dealing with bad connections
เมื่อสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดี

I think we have a bad connection. Can I call you back?
I’m sorry, we have a bad connection. Could you speak a little louder, please?
I’m sorry, could you repeat that please?

Ending the call
การวางสาย

Thank you very much. Have a good day.
Thanks for your help. Have a good day.

Receiving Phone Calls
เมื่อเป็นฝ่ายรับโทรศัพท์

Answering the phone
รับโทรศัพท์

Company ABC, this is Mike. How may I help you?
Good morning/afternoon, Company ABC. How may I help you?
Purchasing department, Frank speaking.

Getting the name of the caller if he/she doesnt give it to you
การถามชื่อคนที่คุยด้วย ถ้าเขาไม่ได้แจ้งชื่อ

May I have your name please?
Who am I speaking with?
May I ask who’s calling?

Responding to a callers request
ตอบรับคำขอ

Sure, let me check on that.
Let me see if she’s available.
Sure, one moment please.

Asking someone to wait on the line
บอกอีกฝ่ายให้ถือสายรอ

Can I put you on hold for a minute?
Do you mind holding while I check on that?

Taking a message
บอกอีกฝ่ายให้ฝากข้อความ

He’s/she’s not available at the moment. Would you like to leave a message?
He’s/she’s out of the office right now. Can I take a message?

Dealing with bad connections/wrong numbers
เมื่อสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดี หรือโทรผิดเบอร์

I’m sorry, we have a bad connection. Could you give me your number and I’ll call you right back?
I think we have a bad connection. Could you speak a little louder, please?
I’m sorry, could you repeat that?
I’m sorry, you have the wrong number.

Ending the call
การวางสาย

Is there anything else I can help you with?…Okay, thanks for calling. Have a great day.
Is there anything else I can do for you?…Okay, have a good day.