آموزش شرکتی زبان انگلیسی

ما بیشتر از دو دهه زبان انگلیسی را در تایلند توسط اساتید انگلیسی زبان تدریس کرده ایم ، در طول این مدت شرکت های زیادی اعمل از خصوصی و دولتی دوره های موفقیت آمیزی را سپری کردند تجربه ما در آموزش زبان برای شرکت ها و صنایع مختلف

سه استاندارد " راه های آموزشی"

این برنامه استاندارد بهترین راه حل هست اگر شما قصد دارید کارمندان بخش های مختلف را در یک دوره ترکیبی قرار بدهید.

انگلیسی تجاری

دوره انگلیسی تجاری ما برای مدیران ، کارمندان بخش بازرگانی و فروش می باشد. دوره های برای کارکنانی که به صورت بین المللی کار می کنند تدوین شده است.

انگلیسی عمومی

شما یادمیگیرید که چگونه به صورت طبیعی در مورد موضوعات مختلف شخصی و عمومی صحبت کنید و با فرهنگ مکالمه غربی آشنا بشوید.

انگلیسی تخصصی

ما دوره های انگلیسی تخصصی مان برای کسانی که در زمینه مهندسی ، تولید ، پشتیبانی فنی و یا انبارداری کاربرد دارد.

درباره دوره های شرکتی از ما سوال کنید

Tel : 02 250 0072 ext. 22

یک درخواست بفرستید با شما در ارتباط هستیم

1 Step 1
Interest (Select all that apply)
Your Location(s)
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

بازخورد مشتری ها