Thai-language-day

29 กรกฎาคมเป็นวันอะไร?

เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่า 29 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทยเลยเพราะถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินั่นเอง

ทำไมต้องวันที่ 29 กรกฎาคม?

เพราะเป็นวันที่ในหลวงของเราเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงช่วยอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปิดอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย”
ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์วงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเลยนะครับ

ทำไมถึงมีวันภาษาไทย?

เหตุผลหลักๆก็คือ เพื่อทำให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้สืบไป

เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไรบ้าง?

ง่ายๆเลยครับ แค่พูดออกเสียงให้ชัดเจน เขียนให้ถูกต้อง และใช้ภาษาไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล หรือถ้ามีเพื่อนต่างชาติก็อย่าลืมสอนภาษาไทยที่ถูกต้องให้เขาด้วยนะครับ

คำศัพท์น่าสนใจ

  1. สำคัญ                     ( săm khan  =  important )
  2. ถือว่า                       ( thuŭ wâa  =  regard as )
  3. ชาติ                         ( châat  =  nation )
  4. อภิปราย                 ( à phí praay  =  to discuss )
  5. ประวัติศาสตร์        ( pràwàtsaàt  =  history )
  6. ตระหนัก                  ( trànàk  =  to aware,to realize )
  7. อนุรักษ์                    ( à núrák  =  to preserve )
  8. ออกเสียง                ( k siăng  =  to pronounce )
  9. เหมาะสม                ( mò sŏm  =  appropriate,suitable )
  10. ชัดเจน                    ( chát jeen  =  clear )
October 15, 2020

Pro Language ©2019. All right reserved.

X