หลักสูตรโปรคอนเน็คของเราเป็นหลักสูตรภาษาที่เน้นความเข้าใจด้านการพูดและการฟัง ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มทักษะการอ่านและการเขียนด้วย สิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สนี้คือ
-การอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ชัดเจน
-กิจกรรมการสนทนาเพื่อฝึกทักษะ
-บรรยากาศการเรียนที่สนุกและมีหลากหลายวัฒนธรรม

แต่ละระดับประกอบด้วย 90 ถึง 120 ชั่วโมงเรียน ซึ่งต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง (1 ขั้น) โดยจะมี 5 ระดับจากระดับต้นถึงระดับสูง ทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษา

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง?
คะแนนสอบวัดระดับที่เหมาะสม

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไร?
-ทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมันที่ดีขึ้น
-แสดงออกได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ
-เข้าใจไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาเยอรมันอย่างลึกซึ้ง

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?
ทุกคนที่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาเยอรมัน

حاصل دوره و کتاب ها

Book 1 from unit 6 to 10 & Book 2 from unit

Book
Book 1 from unit 6 to 10 & Book 2 from unit

Book
Book 1 from unit 6 to 10 & Book 2 from unit

Book
Book 1 from unit 6 to 10 & Book 2 from unit

Book
Book 1 from unit 6 to 10 & Book 2 from unit

Book
2 دانشجو ثبت نام کرد

    Pro Connect

    Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

    Pro Language ©2019. All right reserved.

    X