แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย (TCT) เป็นการทดสอบที่รวมทั้ง 4 ทักษะภาษาไทยเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรเตรียมสอบ TCT ของเราจะเตรียมคุณให้พร้อมทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบให้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละพาร์ทของข้อสอบ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับในหลักสูตรนี้คือ:

 • คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละส่วนของข้อสอบ
 • กลยุทธ์สำหรับการเตรียมตัวเองให้พร้อม
 • พัฒนาทักษะภาษาไทยทั่วไป รวมทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน และการฟัง
 • กิจกรรมฝึกทำข้อสอบโดยเฉพาะ

แต่ละคอร์สหรือระดับประกอบด้วย 90 ชั่วโมงเรียน โดยต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง มีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันคือ ระดับกลาง ระดับกลางขั้นสูง และระดับสูง หลักสูตรทั้งหมดสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญด้านการสอบ TCT

 

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

 • คะแนนสอบวัดระดับในระดับที่คุณต้องการสมัครเรียน

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากหลักสูตรนี้คืออะไร

 • เพิ่มทักษะภาษาไทย
 • คุ้นเคยกับโครงสร้างข้อสอบและรู้จักวางแผนเวลาระหว่างการทำข้อสอบ
 • ทิป เทคนิค และกลยุทธ์สำหรับการทำข้อสอบ
 • การพัฒนาความลื่นไหลและความสามารถในการใช้คำศัพท์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 • ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ TCT
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X