การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการทดสอบความสามารถของผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษา โดยจะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปีในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม การสอบ JLPT จะมีทั้งหมด 5 ระดับ จาก N5(ต่ำสุด) ไปจนถึง N1(สูงสุด) ซึ่งจะวัดระดับความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นของคุณรวมไปถึงความสามารถในการใช้ความรู้เหล่านี้ในส่วนการอ่านและการฟัง หลักสูตรเตรียมสอบ JLPT ของเราจะเตรียมคุณให้พร้อมทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการสอบให้ผ่าน N3 N2 หรือ N1

สิ่งที่คุณจะได้รับในหลักสูตรนี้คือ

 • คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละส่วนของข้อสอบ
 • กลยุทธ์ในการเตรียมตัว
 • พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่าน และการฟัง
 • กิจกรรมฝึกทำข้อสอบโดยเฉพาะ

แต่ละหลักสูตรหรือระดับจะประกอบด้วย 90-180 ชั่วโมงเรียน โดยต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง มีทั้งหมดสามระดับด้วยกันคือ JLPT 3, JLPT 2, และ JLPT 1 หลักสูตรทั้งหมดสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอบ JLPT

 

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

 • ผ่าน JLPT 4 หรือการสัมภาษณ์โดยผู้สอนของเรา

 

ฉันจะได้รับอะไรจากคอร์สนี้

 • เพิ่มความสามารถภาษาญี่ปุ่น
 • คุ้นเคยกับโครงสร้างข้อสอบและรู้จักวางแผนเวลาระหว่างทำข้อสอบ
 • ทิป เทคนิค และกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ
 • การพัฒนาด้านไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างชัดเจน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นและวางแผนจะสอบ JLPT
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X