สิ่งที่คุณจะได้รับในคอร์สนี้

 

-คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ

-คำอธิบายกลยุทธ์ทางภาษาและการทำข้อสอบ

-บทเรียนที่ออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด

-กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำข้อสอบโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการเรียนรู้

-การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน

แต่ละคอร์สหรือระดับจะประกอบด้วย 90 ชั่วโมงเรียน โดยจะต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ทุกคอร์สสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความรู้ด้านการสอบ IELTS

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง?

คะแนนสอบวัดระดับที่ได้ระดับกลางขั้นต้นขึ้นไป

 

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไร?

-ความสามารถด้านการพูดและเขียนสำหรับการสอบ IELTS ที่เพิ่มขึ้น

-คุ้นเคยกับโครงสร้างข้อสอบและรู้จักวางแผนเวลาระหว่างการสอบ

-ทิป เทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆในการทำข้อสอบ

-การพัฒนาในด้านความคล่องแคล่วและความรู้ด้านคำศัพท์

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

ทุกคนที่กำลังวางแผนจะสอบ IELTS

หนังสือ

 

ระดับ

บท

ผลลัพธ์

1

1

Finding Out About the World

 

ทักษะการเขียน: Task 1 – อธิบายชาร์ททักษะการฟัง: Section 1 – ตัวเลขและตัวอักษร; เลือกจากตัวเลือก; เติมประโยคให้สมบูรณ์ทักษะการพูด: Part 1 – พูดเกี่ยวกับยานพาหนะ; Part 2 – พูดเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยไปโฟกัสภาษาและคำศัพท์: พูดเกี่ยวกับปัจจุบัน; สถานที่; การสร้างคำ; คำคุณศัพท์สำหรับสถานที่; past simple tenseทักษะการอ่าน: อ่านแบบสกิมมิ่ง; จับคู่; จริง/เท็จ/ไม่มีคำตอบ; เลือกจากตัวเลือก; คำตอบแบบสั้น

2

In Search of Time

ทักษะการเขียน: Task 2 – การเขียนคำนำ; การจัดการ; ย่อหน้าทักษะการฟัง: Section 2 – ตัวเลือกปรนัย; เติมตาราง; จับคู่ทักษะการฟัง: Part 1 – การเน้นประโยค; Part 2 – พูดเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โฟกัสภาษาและคำศัพท์: กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันกับ ‘เวลา’; present perfect tense; คำเหมือนทักษะการอ่าน: จริง/เท็จ/ไม่มีคำตอบ; อ่านแบบสแกน; เติมประโยคให้สมบูรณ์; จับคู่-จัดกลุ่ม

3

Giving Structure to Our World

ทักษะการเขียน: Task 2 – การวางแผน; เลือกไอเดีย; เขียนย่อหน้าทักษะการฟัง: Section 3 – ตัวเลือกปรนัย; เติมตาราง, จับคู่ทักษะการฟัง: Part 1- การจดโน้ต, พูดเกี่ยวกับสิ่งของในโรงเรียน; Part 2 พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์, การเน้นคำ; Part 3 – การเริ่มคำตอบ, พูดเกี่ยวกับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยLanguage / Vocabulary focus: Collocations about organizing; comparative & superlative; likes/dislikes/preferencesโฟกัสภาษาและคำศัพท์: กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการ; การเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด; ชอบ/ไม่ชอบ/ระดับความชอบReading skills: matching; T/F/NG; short-answer; scanningทักษะการอ่าน; จับคู่; จริง/เท็จ/ไม่มีคำตอบ; การตอบแบบสั้น, อ่านแบบสแกน

4

The Land

Writing skills: Task 1 – Describing changes in a mapทักษะการเขียน: Task 1 – อธิบายความเปลี่ยนแปลงในแผนที่Listening skills: Section 4 – Multiple choice; completing notes; labelling mapsทักษะการฟัง: Section 4 – ตัวเลือกปรนัย; เติมโน้ตให้สมบูรณ์; ทำเครื่องหมายในแผนที่Speaking skills: Part 1 – Talking about changes; Part 2 – Talking about a person who changed your life; Part 3 – Talking about the physical environmentทักษะการพูด: Part 1 – พูดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง; Part 2 – พูดเกี่ยวกับคนที่เปลี่ยนชีวิตคุณ; Part 3 – พูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมLanguage / Vocabulary focus: The passive; nouns & verbs; locations on a mapโฟกัสภาษาและคำศัพท์: passive; คำนามและคำกริยา; สถานที่บนแผนที่Reading skills: Skimming; scanning; matching; T/F/NG; prediction; short-answer; matching – classifyingทักษะการอ่าน: อ่านแบบสกิมมิ่ง; สแกนนิ่ง; จับคู่; จริง/เท็จ/ไม่มีคำตอบ; การคาดเดา; คำตอบแบบสั้น; จับคู่ – จัดกลุ่ม

2

5

The Processes of Life

Writing skills: Task 2 – Writing a paragraph for an essay; Task 1 – Describing a processทักษะการเขียน: Task 2 – เขียนย่อหน้าสำหรับเรียงความ; Task 1 – อธิบายขั้นตอนListening skills: Section 1 – Completing notesทักษะการฟัง: Section 1 – เติมโน้ตให้สมบูรณ์Speaking skills: Part 2 – Talking about making things; Part 3 – Stress & rhythmทักษะการฟัง: Part 2 – พูดเกี่ยวกับการทำสิ่งของ; Part 3 – การเน้นและจังหวะโฟกัสภาษาและคำศัพท์: เหตุ/ผล; กริยาต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรม; การสร้างคำ-คุณศัพท์และนาม; กระบวนการของภาษาทักษะการอ่าน: ค้นหาวิธีของคุณ; อ่านแบบสกิมมิ่ง; จับคู่; เลือกจากตัวเลือก; คำตอบแบบสั้น; อ่านแบบสแกนนิ่ง; เติมข้อสรุปให้สมบูรณ์;จับคู่-จัดกลุ่ม

6

Read What You Want

ทักษะการเขียน: Task 1 – การวางแผนอนาคต; Task 2 – เขียนย่อหน้าสำหรับเรียงความทักษะการฟัง: Section 2 – เติมประโยคให้สมบูรณ์; จับคู่ทักษะการพูด: Part 2 – จัดการคำตอบของคุณ: พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอ่าน; Part 3 – การเริ่มคำตอบ; การพูดอย่างคล่องแคล่วโฟกัสภาษาและคำศัพท์: กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเกี่ยวกับการอ่าน; ในอนาคต; ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1ทักษะการอ่าน: จับคู่; ตัวเลือกปรนัย

7

The Mind

ทักษะการเขียน: Task 2 – เครื่องหมายวรรคตอน; Task 1 – การอธิบายตารางทักษะการฟัง: Section 3 – เติมตารางให้สมบูรณ์; ตัวเลือกปรนัย; เลือกจากตัวเลือกทักษะการพูด: Part 1 – การอธิบายความถี่; พูดเกี่ยวกับสื่อ; Part 2 – ความลื่นไหลและความถูกต้อง; พูดเกี่ยวกับทีวีโฟกัสภาษาและคำศัพท์: กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเกี่ยวกับเทคโนโลยี; defining/non-defining clauses; ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2ทักษะการอ่าน: จับคู่; ตัวเลือกปรนัย; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ

8

A World with Water

ทักษะการเขียน: Task 1 – อนาคต; แผนภูมิรูปวงกลม; สัดส่วนทักษะการฟัง: Section 2 – ตัวเลือกปรนัย; เติมโน้ตให้สมบูรณ์; จับคู่ทักษะการพูด: Part 1 – พูดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม; Part 2 – พูดเกี่ยวกับคนที่คุณชื่นชม; Part 3 – สร้างคำตอบโฟกัสภาษาและคำศัพท์: กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเกี่ยวกับการวิจัย; คำคุณศัพท์และคำนามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม; กริยาช่วยทักษะการอ่าน; จับคู่; เติมตารางให้สมบูรณ์; จริง/เท็จ/ไม่มีคำตอบ

3

9

Finance

ทักษะการเขียน: Task 2 – การเขียนคำนำ; การจัดการและโครงสร้าง; Task2 – เขียนเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาความยากจนทักษะการฟัง: Section 1 – เติมแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทักษะการพูด: Part 1 – พูดเกี่ยวกับบ้านเกิดของคุณ; Part 2 – พูดเกี่ยวกับงาน; Part 3 – ประโยคที่ซับซ้อนโฟกัสภาษาและคำศัพท์: คำและวลีที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย; ประโยคที่ซับซ้อน-ประโยคที่แสดงการยอมรับ, ความคิดเห็นทักษะการอ่าน: เติมข้อสรุปให้สมบูรณ์; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; เติมประโยคให้สมบูรณ์; การจบประโยค

10

Nature and Science

ทักษะการเขียน Task 1 – อธิบายตาราง; Task 2 – พูดคุยเกี่ยวกับมุมมองและให้ความเห็นทักษะการฟัง: Section 4 – ตัวเลือกปรนัย; ทำเครื่องหมายในแผนภาพ; จับคู่ทักษะการพูด: Part 2 – พูดเกี่ยวกับสถานที่; Part 3 – พูดเกี่ยวกับการเรียนในมหาวิทยาลัยโฟกัสภาษาและคำศัพท์: คำนามนับได้และนับไม่ได้; วลีคำนามกับธรรมชาติ; การสร้างคำกับ advantage & disadvantageทักษะการอ่าน: จับคู่หัวข้อ; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; เลือกคำตอบจากลิสต์

11

Culture and the Arts

ทักษะการเขียน: Task 1 – อธิบายแผนภูมิรูปวงกลม; Task 2 – พัฒนาไอเดีย; เช็กจุดที่ผิดทักษะการฟัง: Section 3 – ตัวเลือกปรนัย; เติมแผนผังให้สมบูรณ์ทักษะการฟัง: Part 1 – พูดเกี่ยวกับงานศิลปะ; Part 2 – บรรยายสิ่งที่ชอบที่สุด; Part 3 – เหตุผลและตัวอย่างโฟกัสภาษาและคำศัพท์: คำศัพท์ศิลปะ; คำนำหน้านามแบบเจาะจงและไม่เจาะจงทักษะการอ่าน: จับคู่ – จัดกลุ่ม; จริง/เท็จ/ไม่มีคำตอบ; การตอบคำถามแบบสั้นๆ

12

Communication & Language

ทักษะการเขียน: Task 1 – อธิบายข้อมูล; Task 2 – ความยาวของเรียงความทักษะการฟัง: Section 3 – เลือกจากลิสต์: ตัวเลือกปรนัย; จับคู่ทักษะการพูด: Part 2 – เลือกไอเดียที่เกี่ยวข้องกัน; ฝึกตอบคำถาม; Part 3 – พูดเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนภาษาโฟกัสภาษาและคำศัพท์: กลุ่มคำที่ต้องใช้ร่วมกันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร; การละคำในประโยคและการแทนคำทักษะการอ่าน: จับคู่ข้อมูล; จับคู่ส่วนหลังของประโยค; ทำเครื่องหมายในแผนภาพ

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์

1

1

Great places to be

 

ทักษะการเขียน: Task 1-บรรยายแผนภูมิรูปวงกลมและแผนภูมิแท่ง; เลือกกุญแจสำคัญ; ใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: การจองอพาร์ทเมนท์ช่วงวันหยุด, การกรอกแบบฟอร์ม

 

ทักษะการพูด: Part 1-ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง; ให้ข้อมูลเพิ่มเติม; บอกความชอบและไม่ชอบ

การออกเสียง: การเน้นประโยค 1-เน้นคำที่เป็นคำตอบหรือให้ข้อมูลใหม่

 

โฟกัสไวยากรณ์: Present simple and present continuous

 

คำศัพท์และการสะกด: คำที่ใช้ร่วมกันและบุพบทวลี; คำว่า percent vs. percentage; การสะกด: การทำให้คำนามเป็นพหูพจน์

ทักษะการอ่าน: Part 1เมืองที่เป็นมิตรที่สุดในโลก; Part 2-ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

2

People’s lives

ทักษะการเขียน: Task 2-อภิปรายข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำ; เขียนคำนำ; ใช้คำเชื่อม also, and, but และ however

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: หาเพื่อนไปเที่ยว, เดาคำตอบ, ฟังสิ่งที่อาจจะเป็นคำตอบ, เติมโน้ตให้สมบูรณ์

ทักษะการพูด: Part 1-แก้ไขสิ่งที่ผิด; ให้เหตุผล, ผลหรือผลลัพธ์กับ because และ so

การออกเสียง: Verbs + -ed

 

โฟกัสไวยากรณ์: Past simple

คำศัพท์และการสะกด: หาความหมายของคำ; การสะกด: เปลี่ยนเมื่อเติม –ed

 

ทักษะการอ่าน: Part 1- Freya Stark,นักสำรวจและนักเขียน, เติมแผนภูมิให้สมบูรณ์, ถามตอบแบบสั้นๆ; Part 2- Mau Piailug, นักสำรวจมหาสมุทร

3

Getting from A to B

ทักษะการเขียน: Task 1-บรรยายตารางและแผนภูมิ; เปรียบเทียบข้อมูลและเลือกกุญแจสำคัญ; เขียนย่อหน้า; ทบทวนสิ่งที่เขียน

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: การประกาศข้อมูลบนเรือ, ทำเครื่องหมายแผนภาพ, ตัวเลือกปรนัย, ฟังเพื่อหาคำเหมือนและถอดความคำถาม

 

ทักษะการพูด: Part 2-เข้าใจสิ่งที่ต้องทำ; วางโครงสร้างการพูด; แนะนำหัวข้อ; จบการคุย; ใช้วาทกรรม

 

การออกเสียง: การเน้นคำ 1 – ใช้พจนานุกรม

 

โฟกัสไวยากรณ์: การเปรียบเทียบ

 

คำศัพท์และการสะกด: หัวข้อคำศัพท์: พลังงานหมุนเวียน, การปล่อยไอเสียเป็นศูนย์, ยานพาหนะ, และอื่นๆ; ผู้สัญจรไปมา, ความแออัด, หมอกควัน, และอื่นๆ; การทำและสาเหตุ; การสะกด: เปลี่ยนเมื่อเติม –er และ –est กับคำคุณศัพท์

 

ทักษะการอ่าน: Part 1- วิวัฒนาการของไฟฟ้า, ทำเครื่องหมายแผนภาพ; Part 2- รถติด-ไม่มีจุดสิ้นสุดในการมองเห็น, จับคู่หัวข้อ

4

It was all new once

ทักษะการเขียน: Task 2-ระดมความคิด; หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง; จัดการไอเดียของคุณ

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: ที่นิทรรศการ, เติมประโยคให้สมบูรณ์, เลือกจากลิสต์

 

ทักษะการพูด: Part 2-เขียนโน้ต; ให้เหตุผล, ให้ตัวอย่าง, เช่น; พูดคุยสองนาทีเต็ม

 

การออกเสียง: Chunking 1-เว้นวรรคแบบธรรมชาติเพื่อช่วยผู้ฟัง

 

โฟกัสไวกยารณ์: Present perfect

 

คำศัพท์และการสะกด: หัวข้อคำศัพท์: การออกแบบ, อุปกรณ์, ผลลัพธ์, และอื่นๆ; ความพยายาม, การชุมนุม, การทดลอง, และอื่นๆ; ประเภทของคำคืออะไร? 1: การสะกด: การใช้ตัวอักษรสองตัวผิดและการใช้ให้ถูก

 

ทักษะการอ่าน: Part 1- แอร์, ตัวเลือกปรนัย; Part 2- Rubik’s Cube,เติมข้อสรุปให้สมบูรณ์

2

5

Animal world

ทักษะการเขียน: Task 1-สรุปสองแผนภูมิ; เปรียบเทียบแผนภูมิแท่ง; รวบรวมข้อมูล; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำและวางแผนคำตอบ

ทักษะการฟัง: การฟัง: ข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์, เติมตารางให้สมบูรณ์, ทำเครื่องหมายในแผนที่หรือแผนการ

ทักษะการพูด: Part 1 และ 2-ถอดความ; บรรยายความรู้สึก; กลยุทธ์การจัดการ

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 2-เน้นคำที่มีความสำคัญหรือบรรยายความรู้สึก

 

โฟกัสไวยากรณ์: นามนับได้และนับไม่ได้

 

คำศัพท์และการสะกด: หัวข้อคำศัพท์: อาหาร, เหยื่อ, พันธุ์, และอื่นๆ; เป็นคำประเภทไหน 2; บุพบทในวลีเกี่ยวกับเวลา; คำบอกทิศทาง: คำเล็กๆน้อยๆที่มักสะกดผิด

 

ทักษะการอ่าน: Part 1- The life of the European bee-eater; เติมประโยคให้สมบูรณ์; Part 2- Humpback whale breaks migration record; เลือกจากลิสต์

 

6

Being human

ทักษะการเขียน: Task 2-ตอบคำถาม; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำและระดมความคิด; วางแผนการตอบ

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: บุคคลที่ประสบความสำเร็จ, จับคู่, เลือกจากลิสต์

 

ทักษะการพูด: Part 3-ความแตกต่างระหว่าง Part 1 และ Part 3; การกล่าวโดยทั่วไป; ตอบคำถามแบบสมบูรณ์

 

การออกเสียง: ท่วงทำนอง 1-บ่งบอกว่าคุณตอบคำถามจบหรือยัง

คำศัพท์และการสะกด: หัวข้อคำศัพท์: ธรรมเนียม, ความแปลกใหม่, การบริจาค, และอื่นๆ; การสร้างคำ; แสดงความเห็นและความรู้สึก; การสร้างคำและการเปลี่ยนตัวสะกด; การสะกด: suffixes

 

ทักษะการอ่าน: Part 1-ทำการเปลี่ยนแปลง; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; Part 2-ลดข้อผิดพลาดในความทรงจำ; เติมตารางข้อสรุปให้สมบูรณ์

7

Literacy skills

ทักษะการเขียน: Part 1-บรรยายเทรนด์; ใช้คำกริยาและนามวลี; ใช้ Tense ที่ถูกต้อง; เขียนคร่าวๆ

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: การสมัครเรียนออนไลน์, เติมแบบฟอร์มให้สมบูรณ์, ตัวเลือกปรนัย

 

ทักษะการพูด: Part 2 และ Part 3-ทำความคุ้นเคยกับหัวข้อใน Part 2; แสดงความคิดเห็นของคุณใน Part 3 และให้เหตุผล

 

การออกเสียง: การเน้นคำ 2-การเน้นพยางค์ที่ถูกต้อง

 

โฟกัสไวยากรณ์: บุพบทที่ใช้อธิบายกราฟ

 

คำศัพท์และการสะกด: raise or rise; การสะกด: สร้างคำวิเศษณ์จากคำคุณศัพท์

 

Reading skills: Speed reading; matching information, table completion

 

ทักษะการอ่าน: การอ่านแบบเร็ว; จับคู่ข้อมูล, เติมตารางให้สมบูรณ์

8

Tourist attractions

ทักษะการเขียน: Part2-ตอบสองคำถาม; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำ; วางแผนและเขียนเกี่ยวกับทั้งสองส่วน; เขียนสรุป

 

ทักษะการฟัง: การฟัง: ต้อนรับผู้เยี่ยมชมสู่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, เติมประโยคให้สมบูรณ์, เติมตารางให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 1 และ 2-ใช้คำคุณศัพท์ที่แสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็น; ฝึกต่อไป/รักษาความลื่นไหล

 

การออกเสียง: Chunking 2-พัฒนาความลื่นไหลทั้งหมด

โฟกัสไวยากรณ์: สรรพนามที่ใช้ในอนุประโยค: who, which, that, where

คำศัพท์และการสะกด: tourism or tourist?; การสะกด: การแนะนำและการเชื่อมวลี

 

การอ่าน: Here today, gone tomorrow; เติมข้อสรุปให้สมบูรณ์, จับคู่ส่วนสำคัญ

3

9

Every drop counts

ทักษะการอ่าน: Part 1-สรุปแผนภาพ; วางแผนคำตอบ; เรียบเรียงข้อมูลและใช้คำเชื่อมบอกเวลา: when, after, next, then; เปรียบเทียบแผนภาพสองอัน; เริ่มและจบคำตอบและเขียนคร่าวๆ

ทักษะการฟัง: การฟัง: การเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับการแยกเกลือออกจากน้ำ, จับคู่, เติมแผนภูมิให้สมบูรณ์

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-เลือกหัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับ Part 2; เรียบเรียงคำพูด-ใช้วลี; วิเคราะห์คำถาม Part 3; ให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและสมบูรณ์

 

การออกเสียง: ท่วงทำนอง 2-แสดงให้เห็นว่าข้อมูลนั้นใหม่และน่าสนใจ; จบประเด็น

 

โฟกัสไวยากรณ์: The passive

 

คำศัพท์และการสะกด: หัวข้อคำศัพท์: เครื่องกรอง, ความดัน, การเดินเรือ, และอื่นๆ; ผลกระทบ, ผลประโยชน์, ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ; การสะกด: คำทั่วไปที่สะกดผิด

 

ทักษะการอ่าน: ความปรารถนาอย่างแรงกล้า; จับคู่หัวข้อ, เติมประโยคให้สมบูรณ์, เลือกจากลิสต์

10

Building design

ทักษะการเขียน: Part 2-อภิปรายมุมมองตรงข้ามและแสดงความเห็น; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำและระดมความคิด; ตัดสินใจจากมุมมองของคุณ; เรียบเรียงคำตอบ; ตรวจทานคำตอบว่าสะกดผิดหรือเครื่องหมายวรรคตอนผิดไหม

ทักษะการฟัง: การฟัง: การพูดคุยเกี่ยวกับดีไซน์บ้านดั้งเดิมของชาวซามัว, เติมโน้ตให้สมบูรณ์

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-ตอบคำถามเกี่ยวกับการพูดของคุณ; อภิปรายความคล้ายและความแตกต่างใน Part 3; ใช้คำเชื่อมเพื่อบอกความแตกต่าง: although, even though, while, whereas

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 3-แสดงความแตกต่าง

 

โฟกัสไวยากรณ์: คำกริยาช่วย

คำศัพท์และการสะกด: หัวข้อคำศัพท์: ธรรมเนียม, สิ่งที่สำคัญ, การก่อสร้าง, และอื่นๆ; Word choice; เดาความหมายของคำ: พัฒนาการใช้คำศัพท์; การสะกด: ตรวจทานเรียงความว่ามีอะไรผิดไหม

 

ทักษะการอ่าน: The Pompidou Centre; ตัวเลือกปรนัย, จับคู่ส่วนจบของประโยค, ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ

หนังสือ

 

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์

1

1

Starting somewhere new

 

ทักษะการเขียน: Task 1-แนะนำกราฟและชาร์ท; เขียนคำนำ; เลือกข้อมูลที่สำคัญ; วางแผนคำตอบ

 

ทักษะการฟัง: Section 1-เข้าร่วมชมรมนานาชาติ: เติมแบบฟอร์มให้สมบูรณ์; ตัวเลือกปรนัย

 

ทักษะการพูด: Part 1-ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง; ให้เหตุผลและข้อมูลเพิ่มเติม

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 1-เน้นคำที่ตอบคำถาม

 

 

ไวยากรณ์: ทำการเปรียบเทียบ

 

คำศัพท์: Problem หรือ trouble? affect หรือ effect? percent หรือ percentage?

 

ทักษะการอ่าน: Section 1-วัฒนธรรมออสเตรเลียและคัลเจอร์ช็อก; จริง/ไม่จริง/ไม่มีคำตอบ; เติมตารางให้สมบูรณ์

 

2

It’s good for you!

ทักษะการเขียน: Task 2-มีสองคำถาม; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำ; ระดมความคิด; จัดการไอเดียให้กลายเป็นย่อหน้า

 

ทักษะการฟัง: Section 2-การพูดต้อนรับ: ตัวเลือกปรนัย; ทำเครื่องหมายในแผนที่หรือแผนการ

 

ทักษะการพูด: Part 2-การพูด; แนะนำประเด็นหลัก; เริ่มต้นการพูดและจบการพูด

 

 

การออกเสียง: ท่วงทำนอง 1-ใช้ท่วงทำนองเพื่อบ่งบอกข้อมูลใหม่หรือจบสิ่งที่คุณกำลังพูด

 

ไวยากรณ์: นามนับได้และนับไม่ได้

 

คำศัพท์: ข้อมูลคำ

 

ทักษะการอ่าน: Section 2-อาหารออร์แกนิก: ทำไม, จับคู่หัวข้อ, เลือกจากลิสต์

3

Getting the message across

ทักษะการเขียน: Task 1-สรุปเทรนด์จากกราฟและตาราง

 

ทักษะการฟัง: Section 3-คู่มือนักเรียน: เลือกจากลิสต์; จับคู่; ตอบคำถามสั้นๆ

 

ทักษะการพูด: Part 2-ใช้ตัวเชื่อม discourse markers

 

การออกเสียง: เสียงพยัญชนะที่มักสับสน

 

ไวยากรณ์: Tenses: past simple, present perfect simple และ present perfect continuous; บุพบทในวลีเกี่ยวกับเวลาและวลีที่ใช้อธิบายเทรนด์

 

คำศัพท์: teach, learn, หรือ study? find out หรือ know? เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 

ทักษะการอ่าน: Section 3-ทำไมเด็กพูดเหมือนผู้ใหญ่; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; หาข้อสรุปโดยใช้ตาราง; ตัวเลือกปรนัย

2

4

New media

ทักษะการเขียน: Task 2-คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแค่ไหน; ตอบคำถาม; เขียนย่อหน้าคำนำ; วิเคราะห์ย่อหน้า; ใช้คำเชื่อม

 

ทักษะการฟัง: Section 4-ห้องเรียนการสื่อสารมวลชน: เติมประโยคให้สมบูรณ์, เติมแผนภูมิในสมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง; ตอบคำถามแบบเต็ม; ให้เหตุผลและตัวอย่าง

 

การออกเสียง: Chunking: การหยุดชั่วคราวระหว่างกลุ่มคำ

 

ไวยากรณ์: คำนำหน้านาม

 

คำศัพท์: Cause, factor และ reason; คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

 

ทักษะการอ่าน: Section 1-ที่มาของ World Wide Web; จริง/ไม่จริง/ไม่มีคำตอบ; เติมโน้ตให้สมบูรณ์; ตอบคำถามสั้นๆ

5

The world in our hands

 

ทักษะการเขียน: Task 1-สรุปแผนภาพ; วิเคราะห์สิ่งที่ต้องทำ; เขียนย่อหน้า; เรียบเรียงข้อมูล; ใช้การลำดับเวลา

 

ทักษะการฟัง: Section 1-จองทริปท่องเที่ยวแบบรักษ์ธรรมชาติ: เติมโน้ตให้สมบูรณ์; เติมตารางให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-เตรียมโน้ต: ใช้คำคุณศัพท์; พูดทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 2 –การเน้น

 

ไวยากรณ์: The passive

 

คำศัพท์: ธรรมชาติ, the environment หรือ the countryside? Tourist หรือ tourism? คำคุณศัพท์สำหรับการอธิบาย

 

ทักษะการอ่าน: Section 2-นอกแอฟริกา: พลังงานแสงอาทิตย์จากซาฮาร่า; จับคู่ข้อมูล; จับคู่ส่วนสำคัญ, เติมข้อสรุปให้สมบูรณ์

6

Making money, spending money

ทักษะการเขียน: Task 2-อภิปรายข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ: แนะนำและเชื่อมไอเดียในย่อหน้า; เขียนย่อหน้ากลางของเรียงความ

 

ทักษะการฟัง: Section 2-การพูดคุยเกี่ยวกับธนาคารและบัตรเครดิต: จับคู่; ทำเครื่องหมายในแผนภาพ

 

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-ใช้เหตุผลและตัวอย่าง; กลยุทธ์สำหรับการแก้ไขตัวเองและแสดงความเป็นตัวเองให้ชัดเจน

 

การออกเสียง: การเน้นคำ

 

ไวยากรณ์: Relative pronouns และ relative clauses

 

คำศัพท์: Verb + to do / Verb + doing; คำที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าและการซื้อของ; คำที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

 

ทักษะการอ่าน: Section 1- อ่านเรื่อง The way the brain buys; ทำเครื่องหมายในแผนภาพ; จริง/ไม่จริง/ไม่มีคำตอบ; เติมแผนผังในสมบูรณ์

3

7

Relationships

ทักษะการเขียน: Task 1-วิเคราะห์ความคล้ายและความแตกต่างในชาร์ท/กราฟ; เขียนย่อหน้าคำนำ; ใช้การอ้างอิง

 

ทักษะการฟัง: Section 3-นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจ็คท์: ตัวเลือกปรนัย; เติมแผนผังให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 1-ใช้การเปิด; การถอดความ

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 3-การเน้นและความขัดแย้ง

 

ไวยากรณ์: การเปรียบเทียบทั้งสามแบบ

 

คำศัพท์: Age(s) / aged / age group; คำที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและทัศนคติ

 

ทักษะการอ่าน: Section 2-ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโกหก; จับคู่หัวข้อ; จับคู่ส่วนสำคัญ; เติมประโยคให้สมบูรณ์

8

Fashion and design

ทักษะการเขียน: Task 2-อภิปรายสองความคิดเห็น: ใส่ความคิดเห็นของคุณเข้าไป; การบอกความคิดเห็นของตัวเอง; การบอกความคิดเห็นของผู้อื่น; ย่อหน้าสรุป

 

ทักษะการฟัง: Section 4-ห้องเรียนการเย็บปักถักร้อยแบบญี่ปุ่น: เติมประโยคให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-ทำการเปรียบเทียบ; บอกประเด็นสำคัญ; สนับสนุนมุมมองด้วยเหตุผล; สร้างคำตอบสำหรับ Part 3

 

การออกเสียง: การเชื่อมและการหยุด

 

ไวยากรณ์: คำเชื่อมเกี่ยวกับเวลา: until / before / when / after

 

คำศัพท์: Dress (นามนับไม่ได้) / dress(es) (นามนับได้) / clothes / cloth

ทักษะการอ่าน: Section 3-บทความเกี่ยวกับการซ่อมแซมชุด; ตัวเลือกปรนัย; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; จับคู่ตอนจบของประโยค

หนังสือ

 

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์

1

1

Getting higher qualifications

 

ทักษะการเขียน: Task 1-เขียนคำนำสำหรับ Task; เลือกและสรุปส่วนสำคัญหลักๆ; รวบรวมข้อมูลเป็นย่อหน้า; ใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดในระดับสูง

 

ทักษะการฟัง: Section 1-นิทรรศการหางานสำหรับผู้จบการศึกษา; เติมแบบฟอร์มให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 1-ตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเอง; ใช้คำศัพท์ระดับสูง; ใช้ used to และ would เพื่อพูดเกี่ยวกับอดีต

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 1 – เน้นคำสำคัญ, รวมทั้งสรรพนามและคำย่อ

 

ไวยากรณ์: Past simple, present perfect simple และ past perfect

 

คำศัพท์: บุพบทแบบ Dependent

ทักษะการอ่าน: Section-1: The MIT factor: ฉลอง 150 ปีของอิสรชนผู้ฉลาด; จริง/ไม่จริง/ไม่มีคำตอบ; เติมโน้ตให้สมบูรณ์; ตอบคำถามแบบสั้นๆ

 

2

Colour my world

ทักษะการเขียน: Task 2-วิเคราะห์ task และระดมความคิด; วางแผนการตอบ; ใช้กริยาวิเศษณ์ที่บอกทัศนคติ

 

ทักษะการฟัง: Section 2 – นิทรรศการสี; เติมตารางให้สมบูรณ์; เลือกจากลิสต์

 

ทักษะการพูด: Part 2 – เริ่มและจบการพูด; แนะนำประเด็นสำคัญในการพูด; รักษาความลื่นไหลและความสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ

 

การออกเสียง-ท่วงทำนอง 1-ใช้ท่วงทำนองเพื่อบอกความรู้สึกของคุณ

 

ไวยากรณ์: คำนามและคำนำหน้านาม

 

คำศัพท์: กริยาวลี

 

ทักษะการอ่าน: Section 2: เรียนคำเกี่ยวกับสี; จับคู่หัวข้อ; เติมข้อสรุป; เลือกจากลิสต์

 

3

A healthy life

ทักษะการเขียน: Task 1-สรุปข้อมูลสำคัญในชาร์ทมากกว่าหนึ่งชาร์ท; ถอดความและเขียนสรุปคร่าวๆ; ใช้คำของตัวเอง; อธิบายจำนวน, จำกัดขอบเขตหรือจัดกลุ่ม

 

ทักษะการฟัง: Section 3-บทสัมภาษณ์ของนักกายภาพบำบัด; จับคู่; เติมแผนผังให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 2-จัดการ task และการจดโน้ตให้เป็นประโยชน์

 

การออกเสียง: การเชื่อมและการเว้นวรรค

 

ไวยากรณ์: บรรยายความแตกต่างระหว่างขนาดใหญ่และเล็ก

 

คำศัพท์: คำกริยา+ คำนาม collocations

 

ทักษะการอ่าน: Section-3: วิเคราะห์ผลกระทบของยาที่ไม่มีประสิทธิภาพทางยา; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; เติมข้อสรุปในตาราง; ตัวเลือกปรนัย

2

4

Art and the artist

ทักษะการเขียน: Task 2 – ระดมความคิดเกี่ยวกับประเด็นหลัก; รักษาประเด็นให้ชัดเจน; ใช้เหตุผลและตัวอย่างเพื่อสนับสนุน; แนะนำข้อขัดแย้ง

 

ทักษะการฟัง: Section 4-เลคเชอร์เกี่ยวกับศิลปะของชาวอะบอริจิน; เติมโน้ตให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Part 2 และ 3-ใช้คำศัพท์ระดับสูง; จัดการกับหัวข้อที่เป็นนามธรรม; พูดโดยทั่วๆไปและแบบโดยรวม

การออกเสียง: ความเร็วในการพูดและ chunking: การเว้นวรรคระหว่างกลุ่มคำ

 

ไวยากรณ์: อธิบายเหตุผล, สาเหตุ, และผลกระทบ

 

คำศัพท์: Collocations และวลีกับ make, take, do, และ have

 

ทักษะการอ่าน: Section – 1: ประวัติศาสตร์ของโปสเตอร์; เติมตารางให้สมบูรณ์; เติมแผนผังให้สมบูรณ์; จริง/ไม่จริง/ไม่มีคำตอบ

5

Stepping back in time

ทักษะการเขียน: Task 1-สรุปแผนภาพ; วิเคราะห์ task และจัดการคำตอบ; เชื่อมโยงข้อมูล, ขั้นตอนการเปรียบเทียบและใส่สัญลักษณ์; ใช้ participle clauses เพื่อบรรยายผลลัพธ์

 

ทักษะการฟัง: Section 3-การพูดโดยนักบรรพชีวินวิทยา; ตัวเลือกปรนัย; ทำเครื่องหมายในแผนภาพ

 

ทักษะการพูด: Parts 2 และ 3 – กลยุทธ์ความลื่นไหล: พูดเต็มรูปแบบ 2 นาที; การคาดเดาและตั้งสมมติฐาน; ให้เหตุผลและตัวอย่าง

 

การออกเสียง: การเน้นประโยค 2 – ไฮไลท์มุมมองสำคัญของคำตอบ ตัวอย่างเช่น การอ้างอิง, ความแตกต่าง, และอื่นๆ

 

ไวยากรณ์: การพูดสมมติฐาน

 

คำศัพท์: การสร้างคำ- negative affixes

 

ทักษะการอ่าน: Section – 2: อ่านเรื่อง Last man standing; จับคู่ข้อมูล; เติมประโยคให้สมบูรณ์; จับคู่ส่วนที่สำคัญ

6

IT society

ทักษะการเขียน: Task 2 – บรรยายข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ; วางโครงสร้างคำตอบและเชื่อมโยงย่อหน้า; พรีเซนต์มุมมองที่สมดุล: ใช้ discourse markers

 

ทักษะการฟัง: Section 4 – เลคเชอร์เกี่ยวกับเทคโนโลยีแอนิเมชั่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์; เติมโน้ตให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Parts 2 และ 3-การถอดความคำศัพท์ที่ลืมหรือไม่รู้; อภิปรายข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

การออกเสียง: ท่วงทำนอง 2 – แสดงให้เห็นว่าคุณมีส่วนร่วมกับการอภิปราย; ช่วยให้การสนทนาลื่นไหล

 

ไวยากรณ์: การอ้างอิง

 

คำศัพท์: คำคุณศัพท์ + noun collocations

 

ทักษะการอ่าน: Section – 3 : อ่านเรื่อง The new way to be a fifth-grader; ตัวเลือกปรนัย; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; จับคู่ส่วนท้ายของประโยค

3

7

Our relationship with nature

ทักษะการเขียน: Task 1 – จัดกลุ่มข้อมูล; จัดการข้อมูล; ตรวจทานงานของคุณ: เครื่องหมายวรรคตอน

 

ทักษะการฟัง: Section 3 – นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับงานถ่ายภาพ; ทำเครื่องหมายในแผนการ; เติมประโยคให้สมบูรณ์; ตอบคำถามแบบสั้นๆ

 

ทักษะการพูด: Parts 2 และ 3 – วางโครงสร้างการพูด; ใช้คำศัพท์ระดับสูง; คาดเดาและคุยเกี่ยวกับอนาคต

การออกเสียง: การเน้นคำ

 

ไวยากรณ์: การคาดเดาและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคต

 

คำศัพท์: สำนวน

 

ทักษะการอ่าน: Section – 2: อ่านเรื่อง Gold dusters; จับคู่หัวข้อ; เติมประโยคให้สมบูรณ์; เลือกจากลิสต์

8

Across the universe

ทักษะการเขียน: Task 2 – เชื่อมโยงไอเดียและมุมมองในย่อหน้า; เขียนข้อสรุป; ใช้คำศัพท์ระดับสูง

 

ทักษะการฟัง: Section 4 – เลคเชอร์เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ; เติมโน้ตให้สมบูรณ์

 

ทักษะการพูด: Parts 2 และ 3 – เข้าใจคำถามและให้คำตอบที่เหมาะสม; ใช้รูปแบบภาษาที่หลากหลาย

การออกเสียง: จังหวะและ chunking: ท่วงทำนองเสียงที่เป็นธรรมชาติ

 

ไวยากรณ์: การเน้นเสียง

 

คำศัพท์: คำกริยาและบุพบท dependent

 

Reading skills: Section – 3: The Earth and Space Foundation; Yes / No / Not Given; Multiple choice; Summary completion with a box

 

ทักษะการอ่าน: Section – 3: การค้นพบโลกและอวกาศ; ใช่/ไม่ใช่/ไม่มีคำตอบ; ตัวเลือกปรนัย; เติมข้อสรุปในตาราง

Course Reviews

4

4
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X