หลักสูตรเตรียมสอบ HSK ของเราถูกออกแบบอย่างมีคุณภาพเพื่อจะช่วยท่านเตรียมพร้อมด้านความรู้ และนำพาท่านไปสู่จุดหมายนั่นคือคะแนนที่สูงขึ้น โดยเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนที่เข้มข้นและกลยุทธ์ต่างๆในการทำข้อสอบ

เรามีทั้งหนังสือเรียน กิจกรรมสำหรับฝึกฝน และชีทประกอบการเรียนให้ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

 

ในหลักสูตรนี้ สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ:

-คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ

-คำอธิบายกลยุทธ์ทางภาษาและข้อสอบ

-เพิ่มความสามารถภาษาจีนทั้งแกรมม่า คำศัพท์ การอ่าน และการฟัง

-ฝึกทำข้อสอบเพื่อช่วยในการเรียนรู้

-การมอบหมายงานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน

 

แต่ละหลักสูตรหรือระดับประกอบด้วย 90 ชั่วโมง การสมัครอย่างน้อยที่ 30 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตรมีทั้งหมด 6 ระดับคือ ระดับต้น ระดับพื้นฐาน ระดับกลางขั้นต้น ระดับกลาง ระดับกลางขั้นสูง และระดับสูง หลักสูตรทั้งหมดสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบ HSK

 

สิ่งที่ต้องการเบื้องต้นคืออะไร

คะแนนจากแบบทดสอบวัดระดับ ในระดับที่คุณต้องการเริ่มต้น

ฉันจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้

-เพิ่มความสามารถด้านภาษาจีน

-คุ้นเคยกับโครงสร้างของข้อสอบและมีความรู้ในการวางแผนเวลาระหว่างทำข้อสอบ

-ทิป เทคนิค และกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ

-การพัฒนาที่เห็นได้ชัดในด้านความลื่นไหลและการใช้คำศัพท์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

ทุกคนที่กำลังวางแผนจะสอบ HSK

Book
ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
1สวัสดี
 1. เข้าใจกฎพิเศษในการสะกดพินอินภาษาจีน:การเปลี่ยนโทนเสียงเมื่อ:3rd tone + 3rd tone= 2nd tone+3rd tone
 2. การสวัสดีในภาษาจีน
 3. เข้าใจวัฒนธรรมการทักทายของจีน
 4. เรียนรู้คำสรรพนามและตัวเลข
 5. เข้าใจสำนวนในห้องเรียน
 6. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรจีน
 7. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 1
ขอบคุณ
 1. เข้าใจกฎพิเศษในการสะกดพินอินภาษาจีน :โทนเสียงกลาง
 2. พูดขอบคุณและลาก่อน
 3. เรียนรู้เรื่องสมาชิกในครอบครัว
 4. เข้าใจสำนวนในห้องเรียน 2
 5. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 2
 6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 2
คุณชื่ออะไร
 1. เข้าใจกฎพิเศษในการสะกดพินอินภาษาจีน:การเปลี่ยนโทนเสียงของ “不” / final “ü” สะกดด้วย:j q x y
 2. เรียนรู้เรื่องประเทศและเอกลักษณ์
 3. เข้าใจประโยคคำถามกับ “什么what /吗?
 4. เข้าใจโครงสร้างประโยคพื้นฐานกับ “是”
 5. เข้าใจวัฒนธรรมของชื่อในภาษาจีน
 6. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 3
 7. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 3
 8. เข้าใจลำดับการลากเส้น 1
เธอเป็นครูภาษาจีนของผม
 1. Understand the Special rules in spelling Chine Pinyin: Tone sandhi of “不” /
 2. เข้าใจสำนวนของ “的”
 3. เข้าใจประโยคคำถามพิเศษกับ “谁ใคร”/“哪 อันไหน”
 4. เข้าใจ interrogative particle “呢”
 5. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 4
 6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 4
 7. เข้าใจลำดับการลากเส้น 2
year ปีนี้ลูกสาวเธอจะอายุ 20 ปี
 1. เข้าใจกฎพิเศษในการสะกดพินอินภาษาจีน:ตัวสะกดที่ออกเสียงแบบม้วนลิ้น / สัญลักษณ์การเว้นวรรคพยางค์
 2. แนะนำสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน
 3. แนะนำสมาชิกในครอบครัวและเพื่อน
 4. ใช้ “了” เพื่อบ่งบอกการเปลี่ยนแปลง
 5. ใช้วลีคำถาม “多大”
 6. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 5
 7. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 5
 8. เข้าใจลำดับการลากเส้น 3
2ฉันพูดภาษาจีนได้
 1. ใช้กริยาช่วย “ 会 ได้”
 2. รู้จักคำกริยาทั่วไปและคำศัพท์ที่ใช้ในคลาส
 3. เข้าใจประโยคกับคำคุณศัพท์ภาคแสดง
 4. เข้าใจประโยคคำถาม “怎么 ยังไง”
 5. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 6
 6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 6
 7. วิเคราะห์โครงสร้างของตัวอักษรจีน 1
วันนี้วันที่เท่าไหร่
 1. บอกวันและวันที่อย่างถูกต้อง
 2. เข้าใจประโยคที่มีคำนามภาคแสดง
 3. บอกเวลา บุพบทกับคำกริยา
 4. เข้าใจการเรียงลำดับคำกริยาในประโยค
 5. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 7
 6. วิเคราะห์โครงสร้างของตัวอักษรจีน 2
 7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 1
ผมอยากได้ชาสักแก้ว
 1. พูดเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปในจีน
 2. เข้าใจกริยาช่วย “想 ต้องการ” want”
 3. เข้าใจประโยคคำถาม “多少 กี่/เท่าไหร่”
 4. ใช้คำบอกจำนวน “个 口”
 5. ใช้สำนวนเกี่ยวกับจำนวนเงิน
 6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 8
 7. วิเคราะห์โครงสร้างของตัวอักษรจีน 3
 8. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 2
ลูกชายคุณทำงานที่ไหน
 1. รู้จักคำศัพท์ทั่วไปเกี่ยวกับงานและสถานที่
 2. รู้จักสัตว์ทั่วไป
 3. ใช้บุพบทบอกสถานที่กับ “在 ที่”
 4. ใช้สรรพนามคำถาม “哪儿”
 5. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 9
 6. วิเคราะห์โครงสร้างของตัวอักษรจีน 4
 7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 3
ฉันนั่งที่นี่ได้ไหม
 1. ใช้ประโยค “有 มี” เพื่อบ่งบอกการมีอยู่จริง
 2. เข้าใจวิธีใช้คำเชื่อมและบุพบท “和 และ”
 3. ใช้กริยาช่วย “能 can”
 4. เข้าใจประโยคคำสั่ง “请”
 5. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 10
 6. วิเคราะห์โครงสร้างของตัวอักษรจีน 5
 7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 4
3ตอนนี้กี่โมงแล้ว
 1. บอกเวลา
 2. รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
 3. เข้าใจโครงสร้างของคำบอกเวลาที่ใช้เป็นคำคุณศัพท์ (กับคำกริยา)
 4. เข้าใจประโยคที่มีคำบุพบทบอกเวลา
 5. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 11
 6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 5
พรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไง
 1. รู้คำศัพท์เกี่ยวกับอากาศ
 2. ใช้คำสรรพนามคำถาม ”怎么样 แล้ว…ล่ะ”
 3. เข้าใจประโยคที่มีประธานภาคแสดง
 4. เข้าใจคำวิเศษณ์ “太 มากเกินไป“ และ “不太 ไม่มาก”
 5. ใช้คำกริยาช่วย “会 ได้—รู้วิธีทำ”
 6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 12
 7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 6
เขากำลังเรียนทำอาหารจีน
 1. รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
 2. ใช้ “在……呢” เพื่อบอกว่าเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น
 3. รู้วิธีพูดเบอร์โทรศัพท์
 4. รู้จักคำว่า “吧”
 5. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 13
 6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 7
เธอซื้อเสื้อผ้าไม่มากเท่าไหร่
 1. เริ่มสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับการช็อปปิ้ง
 2. รู้วิธีใช้คำบอกจำนวน
 3. เรียนรู้คำคุณศัพท์พื้นฐาน
 4. รู้จักคำว่า “啊”
 5. รู้วิธีใช้คำวิเศษณ์ “都 all“
 6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 14
 7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 8
ฉันมาที่นี่โดยเครื่องบิน
 1. กิจวัตรประจำวันและคำกริยาทั่วไป
 2. พูดเกี่ยวกับการจราจรและยานพาหนะ
 3. โครงสร้าง ”是…..的“ ใช้เพื่อเน้นเวลา สถานที่ หรืออาการ
 4. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 15
 5. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 9

หนังสือ

 

ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ

1

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับไปปักกิ่งคือเดือนกันยายน

1. พูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา

2. เข้าใจคำกริยาช่วย “要 ต้องการ“

3. ใช้คำวิเศษณ์ “最 ที่สุด”

4. บอกตัวเลขประมาณโดยใช้ “几 and 多”

5. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 7

6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 16

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 9

ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเช้าทุกวัน

1. พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

2. พูดเกี่ยวกับตารางเวลา

3. ใช้ “是不是 ใช่หรือไม่” สร้างคำถาม

4. เข้าใจคำสรรพนาม “每”

5. เข้าใจคำถาม “多”—–多+Adj

6. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 8

7. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 17

8. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 10

อันสีแดงทางซ้ายเป็นของฉัน

1. พูดเกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน

2. พูดเกี่ยวกับสีและทิศทาง

3. รู้วิธีใช้วลี “的” เพื่ออธิบายบางอย่าง

4. เข้าใจลักษณะนาม “一下”

5. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 9

6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 18

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 11

เขาแนะนำงานนี้ให้ฉัน

1. สนทนาเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

2. ใช้โครงสร้าง “是…..的” เพื่อเน้นผู้กระทำเหตุการณ์

3. ใช้ “……的时候 เวลาที่….” เพื่อบอกเวลา

4. ใช้คำวิเศษณ์ “已经 แล้ว”

5. เข้าใจวิธีการเขียนตัวอักษรภาษาจีน 10

6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 19

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 12

เอาอันนี้

1. การเชิญ

2. เข้าใจคำวิเศษณ์ “就”

3. เข้าใจคำวิเศษณ์ “还”

4. ใช้คำคุณศัพท์ขยาย “有点儿”

5. เปรียบเทียบ “有点儿” และ “一点儿”

6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 20

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 13

2

ทำไมคุณไม่ทานเยอะๆล่ะ

1. พูดเกี่ยวกับอาหารทั่วไป

2. รู้จักคำกริยาทั่วไปและคำบอกจำนวน

3. อธิบายเหตุผลโดยใช้ “因为…..所以…….” เพราะว่า…ก็เลย…

4. เข้าใจคำถาม ”怎么ยังไง“

5. เข้าใจไวยากรณ์เกี่ยวกับการเพิ่มจำนวน

6. เข้าใจตัวอักษรแบบ single-component 21

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 14

คุณพักอยู่ไกลจากบริษัทไหม

 

1. พูดเกี่ยวกับสถานที่และระยะทาง

2. พูดเกี่ยวกับยานพาหนะและระยะเวลา

3. เข้าใจคำวิเศษณ์ “还 ยัง”

4. เข้าใจคำวิเศษณ์บอกเวลา “ 就”

5. เข้าใจคำว่า “ 呢”

6. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 15

ขอฉันคิดดูก่อนแล้วจะบอกอีกที

1. การเชิญในสถานการณ์ต่างๆ

2. เข้าใจประโยคคำถาม “…好吗?”

3. ใช้คำวิเศษณ์ “再… อีกครั้ง/ทีหลัง”

4. เข้าใจประโยคหลักๆของภาษาจีน

5. เข้าใจไวยากรณ์การเพิ่มคำกริยา

6. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 16

ฉันยังไม่ได้ตอบคำถามทั้งหมด

1. พูดเกี่ยวกับผลของการสอบหรือกิจกรรมอื่นๆ

2. ใช้ส่วนขยายผลลัพธ์

3. เข้าใจคำบุพบท “从 จาก / ตั้งแต่”

4. เข้าใจคำว่า “第” ซึ่งบ่งบอกลำดับ

5. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 17

โทรศัพท์คุณอยู่บนโต๊ะ

1. พูดเกี่ยวกับคำนามบอกทิศทาง

2. อธิบายที่ตั้งของสถานที่

3. ใช้ present continuous tense

4. เข้าใจประโยคคำสั่ง :“不要…..了/别….了 อย่า …….

5. เข้าใจคำบุพบท ”对“—สำหรับ

6. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

7. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 18

3

เธอแก่กว่าฉันสามปี

1. วิเคราะห์ประโยคเปรียบเทียบกับ “比”

2. รู้จักคำคุณศัพท์ทั่วไปมากขึ้น

3. เข้าใจโครงสร้างประโยคของคำกริยาวลีที่ใช้เป็นประโยค attributive

4. เข้าใจคำกริยาช่วย “可能”

5. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 19

คุณใส่ตัวเล็กเกินไป

1. รู้จักคำกริยาทั่วไปในชีวิตประจำวันมากขึ้น

2. ให้คำแนะนำผู้อื่น

3. เข้าใจโครงสร้างของ “complement of state”

4. วิเคราะห์โครงสร้างประโยคเปรียบเทียบกับ “比”

5. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 20

ประตูเปิด

1. เริ่มสนทนาและถามข้อมูล

2. เข้าใจคำว่า “着”—ing

3. เข้าใจประโยคสำนวนโวหาร “不是……吗”

4. เข้าใจบุพบท “往” เพื่อบอกทาง

5. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 21

คุณเคยดูหนังเรื่องนั้นไหม

1. พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตและประสบการณ์

2. วิเคราะห์คำว่า “过”

3. ใช้คำเชื่อมที่เป็นคู่ “虽然…..但是….ถึงแม้ว่า……แต่…….”

4. เข้าใจคำขยายความถี่ “次”

5. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 22

ใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว

1. พูดเกี่ยวกับปีใหม่จีน

2. พูดเกี่ยวกับเทศกาลของจีน

3. เข้าใจวลี “要…..了/快……了” เพื่อบ่งบอกลักษณะการกระทำ

4. เข้าใจวลี “都…了”

5. รู้จักตัวอักษรจีนใหม่

6. พูดเกี่ยวกับรากศัพท์ภาษาจีน 23

หนังสือ

ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ

1

คุณมีแผนอะไรในวันหยุด

พูดเกี่ยวกับแผนวันหยุด

เข้าใจส่วนขยายผลลัพธ์

เข้าใจโครงสร้างประโยคปฏิเสธ “一…..也/都+不/没”

เข้าใจคำเชื่อม “那”

เขาจะกลับมาเมื่อไหร่

พูดเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพ

เข้าใจส่วนขยายพื้นฐานเกี่ยวกับทิศทาง

เข้าใจไวยากรณ์ : การเกิดขึ้นต่อเนื่องกันของสองเหตุการณ์

เข้าใจคำถามเชิงโวหาร “能…..吗?”

มีเครื่องดื่มมากมายบนโต๊ะ

พูดเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและสี

เปรียบเทียบ “还是” กับ “或者”

เข้าใจสำนวน Location+V着+ Numeral + Measure word + N

เข้าใจคำว่า “会” ซึ่งบ่งบอกความเป็นไปได้

เธอยิ้มเสมอเมื่อพูดกับลูกค้า

อธิบายลักษณะของผู้อื่น

ใช้คำคุณศัพท์เกี่ยวกับคนและบุคลิก

เข้าใจโครงสร้าง “又….又….”

V1 着+(O1)+V2+(O2)

เข้าใจไวยากรณ์ V1 着+(O1)+V2+(O2)

ช่วงนี้ฉันรู้สึกอ้วนขึ้นๆ

พูดเกี่ยวกับร่างกายและสุขภาพ

พูดเกี่ยวกับอากาศและฤดู

เข้าใจวิธีใช้ “了” เพื่อบอกการเปลี่ยนแปลง

เข้าใจวลี “越来越….more and more” ในโครงสร้าง : “越来越+ Adj/Mental Verb

ทำไมพวกเขาหายไปกะทันหัน

อธิบายที่ตั้งของบางอย่าง

V+得/不 + complement of result

เข้าใจส่วนขยายความเป็นไปได้ V+得/不 + ส่วนขยายผลลัพธ์

ใช้ “N+呢” เพื่อถามเกี่ยวกับที่ตั้ง

เปรียบเทียบ “刚”“才”“刚才”

ฉันรู้จักเธอมาห้าปีแล้ว

 

พูดเกี่ยวกับประสบการณ์และความสัมพันธ์

เข้าใจวิธีการบอกช่วงเวลา

พูดเกี่ยวกับความสนใจและงานอดิเรก

ใช้ “半”“刻”“差”“过” เพื่อบอกเวลา

2

ฉันจะไปทุกที่ที่คุณไป

บรรยายสถานที่และทิศทาง 2

เปรียบเทียบ “又” และ “再”

พูดเกี่ยวกับสถานะล่าสุด

เข้าใจวิธีการใช้ที่หลากหลายของสรรพนามคำถาม

เธอพูดภาษาจีนเหมือนเจ้าของภาษาเลย

ให้คำแนะนำผู้อื่น

เข้าใจโครงสร้าง “越 A 越 B”— ยิ่ง A, ยิ่ง B

A 跟 B 一样/不一样(+Adj)

เข้าใจโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบ :

A 跟 B 一样/不一样(+Adj)

เลขยากกว่าประวัติศาสตร์เยอะ

พูดเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียน

พูดเกี่ยวกับตารางเวลาและแผนการ

เข้าใจประโยคเปรียบเทียบ 2

โครงสร้าง:A比B+Adj+一点儿/一些/得多/多了

บอกตัวเลขประมาณ 1

อย่าลืมปิดแอร์

บอกความต้องการและการแนะนำ

พูดเกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวันและของใช้ในบ้าน

เข้าใจประโยคกับ “把”

โครงสร้าง: A + 把+ B+ V+………

บอกตัวเลขประมาณ 2

เอาของสำคัญไว้กับฉัน

พูดเกี่ยวกับการไปเที่ยว

เปรียบเทียบ “才” กับ “就”

เข้าใจประโยคกับ “把” 2

โครงสร้าง:A + 把+ B+ V+在/到/给…….

ฉันเดินกลับ

แนะนำสมาชิกในครอบครัว

บรรยายประสบการณ์ดีๆ

เข้าใจ compound complement ของทิศทาง

เข้าใจโครงสร้าง:一边……一边…….

กรุณาเอาผลไม้มาที่นี่

พูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและตารางเวลา

พูดเกี่ยวกับงานบ้าน

เข้าใจประโยคกับ “把” 3

โครงสร้าง A+把+B+V+ส่วนขยายของผลลัพธ์/ทิศทาง

เข้าใจโครงสร้าง :先….,再/又…,然后…

3

พวกเขาที่เหลือโอเคเลย

พูดเกี่ยวกับการเรียนที่จีน

เข้าใจโครงสร้าง “除了…以外,都/还/也…”

เข้าใจวิธีการใช้ที่หลากหลายของสรรพนามคำถาม 2

ใช้ “极了“ เพื่อบ่งบอกระดับ

ฉันไม่อยากทำอะไรนอกจากนอน

พูดเกี่ยวกับงานและการแต่งตัว

เข้าใจโครงสร้าง ”如果…的话,就…..”

เข้าใจความซับซ้อนของส่วนขยายสถานะ

เข้าใจการซ้ำคำของคำคุณศัพท์พยางค์เดียว

ทุกคนช่วยรักษาโรคของคุณได้

พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

พูดเกี่ยวกับการออกกำลังและสุขภาพ

เข้าใจการซ้ำคำของคำกริยาสองพยางค์

เข้าใจวิธีการใช้ที่หลากหลายของสรรพนามคำถาม 3

ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะเห็นด้วย

ขอร้องและตกลง

พูดเกี่ยวกับประเทศของคุณและวัฒนธรรมบริษัทของคุณ

เข้าใจโครงสร้าง “只要…,就…..”

รู้วิธีใช้คำบุพบท “关于 เกี่ยวกับ”

คุณจำเขาไม่ได้เหรอ

พูดเกี่ยวกับร่างกาย ลักษณะ และอารมณ์

พูดเกี่ยวกับลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

เข้าใจส่วนขยายบอกทิศทาง

เข้าใจประโยคคำสั่งกับ “使/让/叫”

เขามีอิทธิพลกับฉัน

พูดเกี่ยวกับงานอดิเรกและไอเดียต่างๆ

พูดเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับปัญหาและความยากลำบาก

เข้าใจประโยค passive “被”

เข้าใจโครงสร้าง “只有….才….”

 

หนังสือ

ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
11 ความรักที่เรียบง่าย
 1. พูดเรื่องรักแท้คืออะไร
 2. พูดเกี่ยวกับบุคลิกของแต่ละคน
 3. พูดเรื่องชีวิตแต่งงาน
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  不仅…也/还/而且;从来;刚;即使….也….;(在)…..上 เปรียบเทียบ:刚 vs 才 vs 刚才
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: เทศกาลและธรรมเนียมจีน (วันวาเลนไทน์จีน)

2 เพื่อนแท้

 

 1. พูดเรื่องวิธีเป็นเพื่อนแท้หรือหาเพื่อนแท้
 2. พูดเรื่องทำไมเราต้องการเพื่อน
 3. บรรยายเกี่ยวกับเพื่อน: รู้จักกันได้ยังไง ความสัมพันธ์ งานอดิเรก การพัฒนาตัวเอง และอื่นๆ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  正好;差不多;尽管;却;而
  เปรียบเทียบ:差不多 vs 几乎
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: เข้าใจแนวคิดความเป็นเพื่อนของคนจีน
3 ฉันทำให้ผู้จัดการประทับใจ
 1. พูดเกี่ยวกับการสมัครงานและอาชีพ
 2. พูดเกี่ยวกับความประทับใจครั้งแรกและบุคลิก
 3. พูดเกี่ยวกับการทำงานและเรื่องในออฟฟิศ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  挺;本来;另外;首先….其次…;不管
  เปรียบเทียบ:另外 vs 另
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: พูดเกี่ยวกับการแต่งกายและเสื้อผ้าของคนจีน
4 อย่าลังเลที่จะทำงานหาเงิน
 1. พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและวิธีการ
 2. พูดเกี่ยวกับทัศนคติและแนวคิดการทำงาน
 3. พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  以为;原来;并;按照;甚至
  เปรียบเทียบ:原来 Vs 本来
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: แนวคิดการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นของคนจีน
5 ซื้อของที่ใช่ ไม่ใช่ของที่แพง
 1. พูดเกี่ยวกับการช็อปปิ้งในปัจจุบัน
 2. พูดเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริโภคชาวจีนและแนวคิด
 3. พูดเกี่ยวกับสินค้าในชีวิตประจำวัน 1
  (คุณภาพ ราคา คอมเมนต์ สไตล์)
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  肯定;再说;实际;对…来说;尤其
  เปรียบเทียบ:尤其 vs 特别 vs 非常
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: นิสัยการช็อปปิ้งของคนจีน
6 ราคายิ่งแพง ยิ่งคุณภาพดี
 1. พูดเกี่ยวกับสินค้าในชีวิตประจำวัน 2
  (คุณภาพ ราคา คอมเมนต์ สไตล์)
 2. เล่าประสบการณ์การซื้อของที่ดี และแชร์ข้อมูล
 3. พูดเกี่ยวกับทักษะและวิธีการช็อปปิ้ง
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  竟然;被;值得;其中;(在)….下
  เปรียบเทียบ:值得 vs 值
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: ความปลอดภัยของอาหาร
7 หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง
 1. พูดเกี่ยวกับกีฬาและสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ และอาการ
 2. พูดเรื่องสุขภาพที่แท้จริงคืออะไร
 3. เล่าวิธีการดูแลตัวเอง
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  估计;来不及;离合词重叠;要是;既…..又/也/还…
  เปรียบเทียบ:估计 vs 可能
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: ศิลปะการต่อสู้ของจีน
28 ความงดงามในชีวิตไม่ได้หายากเลย
 1. พูดเกี่ยวกับความงดงามในชีวิต
 2. พูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการให้
 3. พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและความสุข
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  使;只要;可不是;因此;往往
  เปรียบเทียบ:往往 vs 常常 vs 经常
  使vs 让 因此 vs 所以
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: สีแดงและสีขาวในสายตาของคนจีน
9 ดวงอาทิตย์จะส่องแสงอีกครั้งหลังจากพายุสงบ
 1. พูดเกี่ยวกับความสำเร็จและไอเดียของคุณ
 2. พูดเกี่ยวกับวิธีประสบความสำเร็จ
 3. บอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ความสำเร็จ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  难道;通过;可是;结果;…..上
  เปรียบเทียบ:通过Vs 根据 通过vs 经过 可是 vs 但是
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: ความลับของความสำเร็จ
10 มาตรฐานความสุข
 1. พูดเรื่องความสุขที่แท้จริงคืออะไรและบรรทัดฐานความคิด
 2. พูดเรื่องการจัดการกับครอบครัวและงาน
 3. พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเงินและความสุข
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  不过;确实;在….看来;由于;比如
  เปรียบเทียบ:不过 vs 可是 vs 但是
  由于 vs 因为
 5. เข้าใจวัฒนธรรม: ความพอใจในความสุข
หนังสือ
ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
111 การอ่านเป็นสิ่งที่ดี อ่านหนังสือดีและชอบที่จะอ่าน
 1. พูดเกี่ยวกับวิธีเรียนภาษาจีน
 2. พูดเกี่ยวกับการเรียนและการสอบ
 3. พูดเกี่ยวกับประโยชน์ของการอ่านและวิธีการ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  连;否则;无论;然而;同时
  เปรียบเทียบ:无论 Vs 不管
 5. วัฒนธรรม: รู้จักนิยายคลาสสิก 4 เรื่องของจีน
  • สามก๊ก
  • ซ้องกั๋ง
  • ไซอิ๋ว
  • ความฝันในหอแดง
12 สำรวจโลกด้วยหัวใจคุณ
 1. แชร์ประสบการณ์ดีๆในชีวิตประจำวันและวิธีการ
 2. พูดเกี่ยวกับความสำคัญของทัศนคติ
 3. พูดเกี่ยวกับระบบการศึกษาของจีน
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  并且;再…..也…..;对于;相反
  เปรียบเทียบ:对于 vs 关于
 5. วัฒนธรรม: ทำความรู้จักการสอนแบบขงจื๊อ
13 ดื่มชาขณะชมปักกิ่งโอเปร่า
 1. พูดเกี่ยวกับปักกิ่งโอเปร่า
 2. พูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน (ตะเกียบและชาจีน)
 3. เข้าใจคำนามบอกจำนวน
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  大概;偶尔;由;进行;由于;随着
  เปรียบเทียบ:大概 vs 也许 由于 vs 因为
 5. วัฒนธรรม: เข้าใจวัฒนธรรมจีนกับตะเกียบ
14 ปกป้องโลกของเรา
 1. พูดเกี่ยวกับมลพิษและสิ่งแวดล้อม
 2. พูดเกี่ยวกับสุขอนามัยในโรงแรม
 3. พูดเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  够;以;既然;于是;什么的
  เปรียบเทียบ:于是 vs 因此 vs 就
 5. วัฒนธรรม: เข้าใจปรัชญาจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
15 ศิลปะการสอนเด็กๆ
 1. พูดเกี่ยวกับวิธีการอบรมเด็กๆ
 2. พูดเกี่ยวกับการเติบโตของร่างกายเด็กและบุคลิกส่วนตัว
 3. พูดเกี่ยวกับแนวคิดทางการศึกษาของพ่อแม่และค่าหลักสูตรพิเศษ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  想起来;弄;千万;来;左右
  เปรียบเทียบ:千万 vs 一定 / 大概 vs 左右/弄 vs 做 vs 办
 5. วัฒนธรรม: รู้จักเรื่อง Mencius’ Mother Moved Thrice
16 ชีวิตสามารถดีกว่านี้ได้
 1. พูดเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจเมื่อเผชิญปัญหา
 2. พูดเกี่ยวกับความลับของความสำเร็จ (โอกาสและการทำงานหนัก)
 3. พูดเกี่ยวกับวิธีปฏิเสธ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  可;恐怕;到底;拿….来说;敢
  เปรียบเทียบ:恐怕 vs 怕
 5. วัฒนธรรม: เข้าใจสำนวน As long as you work hard enough, an iron pestle can be ground down to a needle
17 มนุษย์กับธรรมชาติ
 1. พูดเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติ
 2. พูดเกี่ยวกับสัตว์และสัตว์เลี้ยง
 3. พูดเกี่ยวกับเรื่องลึกลับในธรรมชาติ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  倒;干;趟;为了….而…;仍然
  เปรียบเทียบ:趟 vs 次 干 vs 做 vs 办
 5. วัฒนธรรม: รู้จักสมบัติของชาติแพนด้ายักษ์
218 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลก
 1. พูดเกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ
 2. พูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคม
 3. แชร์เกี่ยวกับสินค้าเทคโนโลยีในชีวิตคุณ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  是否;受不了;接着;除此以外;把….叫作….
  เปรียบเทียบ:接着 vs 然后
 5. วัฒนธรรม: รู้จักวิธีใช้ Weibo และ WeChat
19 รสชาติของชีวิต
 1. แชร์ประสบการณ์: สิ่งที่เราไม่ควรประมาทในชีวิต
 2. เข้าใจคำนามที่ใช้บ่งบอกถึงทุกคนหรือทุกสิ่ง
 3. พูดเกี่ยวกับกีฬาที่คนจีนชอบ
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  上;出来;总的来说;在于
  เปรียบเทียบ:出来 vs 起来
 5. วัฒนธรรม: รู้จักอาหารจีนดั้งเดิม
20 ทิวทัศน์ระหว่างทาง
 1. พูดเกี่ยวกับวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
 2. แชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ลืมไม่ลง
 3. เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของจีน: อาหาร อากาศ วัฒนธรรม
 4. วิเคราะห์คำศัพท์สำคัญ
  V着V着;一….就….;究竟;V+起;甚至
  究竟 vs 到底
 5. วัฒนธรรม: เข้าใจมารยาทเล็กๆน้อยๆในประเทศจีน
Book
LevelUnitOutcome
You can
1

1 Understand life

理解生活

 1. Talk about the concept of love
 2. Talk about how to take care of parents
 3. Talk about the choices and changes in life
 4. Analyze important vocabulary:
  如何,靠,居然
  以来,临,立刻
  包括,各自,勿,时刻
 5. Compare:如何vs 怎么 悄悄vs偷偷 舒适vs舒服
 • Culture:Understand Chinese family relationships
 • 谈论生活细节
 • 谈论如何照顾和关怀父母
 • 谈论生活中的选择带来的改变
 • 重点单词分析:
  • 如何,靠,居然
  • 以来,临,立刻
  • 包括,各自,勿,时刻
  • 单词对比:如何Vs 怎么 悄悄Vs偷偷 舒适Vs舒服
 • 文化活动:介绍中国的家庭关系

2 The past and the present

过去和现在

 1. Understand an ancient story: Zilu Carrying Rice
 2. Discuss a story about: Spring Water in Ji’nan
 3. Understand the Origin of Chuxi(Chinese New year)
 4. Analyze important vocabulary:
  至今,顶,…..得+不行,反而
  从而,于,为,起来
  替,说不定,似的,纷纷
  Compare:满意vs 满足 美丽vs优美 打听vs询问
 5. Culture :Talk about filial piety and fraternal duty
 6. 理解“子路背米”的故事
 7. 了解济南的趵突泉
 8. 理解中国除夕的由来
 9. 重点单词分析:
  • 至今,顶,…..得+不行,反而
  • 从而,于,为,起来
  • 替,说不定,似的,纷纷
  • 单词对比:满意Vs 满足 美丽 Vs 优美 打听 Vs 询问
 10. 文化活动:谈论关于孝顺的文化
23 Listening to Stories and Anecdotes
 1. Understand two Fables(盲人摸象;精诚所至,金石为开)
 2. Understand the ancient and present meaning of “Three at Dawn and Four at Dusk”
 3. Analyze important vocabulary:
  瞎,分别,根,便
  倒,….来….去,要不
  算,作为,曾经
  Compare:忽然vs突然 彼此vs互相 亲自vs自己
 4. Culture:Talk about Lu Xun one of the greatest writers in China
 5. 了解两个成语故事:盲人摸象;精诚所至,金石为开
 6. 了解“朝三暮四”的古今意义
 7. 谈论一个你不知道的鲁迅
 8. 重点单词分析
  • 瞎,分别,根,便
  • 倒,….来….去,要不
  • 算,作为,曾经
  • 单词对比:忽然vs突然 彼此vs互相 亲自vs自己
 9. 文化活动:介绍中国最伟大作家之一—–鲁迅

4 Approaching Science

走进科学

 1. Talk about the Miracle of Debate
 2. Talk about the Harm of Alarm Clocks
 3. Talk about Overseas Users of WeChat
 4. Analyze important vocabulary:
  毕竟;逐渐;或许
  来/过来,所,相当,数
  以及,程度
  Compare:显示vs显得 持续vs继续 发达vs发展
 5. Culture:Talk about sleep quality
  Talk about the high technology in modern life
 6. 谈论争论带来的奇迹
 7. 谈论闹钟带来的危害
 8. 谈论海外用户用手机
 9. 重点单词分析:
  • 毕竟;逐渐;或许
  • 来/过来,所,相当,数
  • 以及,程度
  • 单词对比:显示vs显得 持续vs继续 发达vs发展
 10. 文化活动:谈论睡眠质量的问题
  • 谈论现代生活中的高科技
3

5 Seeing the world

放眼世界

 1. Understand the story “Bottom of Basket”
 2. Talk about the Quadrangle Courtyards In Beijing
 3. Talk about an ancient story: Being an Armchair Strategist
 4. Analyze important vocabulary:
  何况,何必,多亏
  所谓,则,为….所….,起
  过,迟早,再三
  Compare:激烈vs强烈 常常vs通常 胜利vs成功
 5. Culture : Talk about The relationship between theory and reality
 6. 了解一个关于“去掉篮筐底部”的故事
 7. 谈论北京的四合院
 8. 谈论:纸上谈兵
 9. 重点单词分析:
  • 何况,何必,多亏
  • 所谓,则,为….所….,起
  • 过,迟早,再三
  • 单词对比:激烈vs强烈 常常vs通常 胜利vs成功
 10. 讨论真理与现实之间的关系

6 Cultivating Physical and Mental Health

修养身心

 1. Talk about the relationship between weight and diet
 2. Understand a story:Ending at the Best Moment
 3. Discuss Abstract Art: beautiful or not?
 4. Analyze important vocabulary:
  即,个别,非
  以,平常,宁可
  极其,其余,可见
  Compare:临时Vs暂时 忽视Vs轻视 目前Vs现在
 5. Culture: Talk about Chinese art and movies
 6. 谈论餐饮与体重之间的联系
 7. 了解一个故事:在最美好的时刻离开
 8. 谈论抽象艺术美与否?重点单词分析:
  • 即,个别,非
  • 以,平常,宁可
  • 极其,其余,可见
  • 单词对比:临时Vs暂时 忽视Vs轻视 目前Vs现在
 9. 文化活动:讨论中国的影视艺术
Book
LevelUnitOutcome
You can
1

7 Cultural Exchange

文化交际

 1. Talk about homesickness and home cooking
 2. Talk about childhood and picture-story books
 3. Know about Uncle Hanzi(American)
 4. Analyze important vocabulary:
  般,闻,趁
  动词+得/不+起;支,凭
  硬,偶然,尽快
  Compare:怀念vs想念 记录vs纪录 偶然vs偶尔
 5. Culture:Share about your childhood and hometown
 • 谈论想家了以及家乡美食
 • 谈论童年时光和小人书
 • 介绍汉字叔叔(美国人)
 • 重点词分析:
  • 般,闻,趁
  • 动词+得/不+起;支,凭
  • 硬,偶然,尽快
  • 单词对比:怀念vs想念 记录vs纪录 偶然vs偶尔
 • 文化活动:分享你的童年时光和家乡

8 Understanding Education

了解教育

 1. Talk about the relationship between reading and thinking
 2. Talk about giving children the right to choose their life
 3. Talk about volunteer teaching
 4. Analyze important vocabulary:
  一旦,难免,自从
  一致,某,幸亏
  行动,义务
  Compare:平等vs公平 单独vs独自 发言vs发表
 5. Culture :Talk about Chinese education system 2
 6. 谈论阅读和思考的关系
 7. 谈论:教育应该是“如何放手”
 8. 谈论支教活动
 9. 重点词分析:
  • 一旦,难免,自从
  • 一致,某,幸亏
  • 行动,义务
  • 单词对比:平等vs公平 单独vs独自 发言vs发表
 10. 文化活动:谈论中国的教育体制
2

9 Feelings About Life

感受生活

 1. Understand a story:Adding up the load on yourself
 2. Talk about which kind of “busy” person you are
 3. Talk about the experience you get from playing chess
 4. Analyze important vocabulary:
  朝,简直
  来,至于,总算
  动词+下来;舍不得
  Compare:严肃vs严格 总算vs终于 损失vs失去
 5. Culture:Analyze China ‘s current social relations
 6. 明白一个道理:努力把自己注满
 7. 谈论一下你是哪种“忙”人
 8. 谈论一下从“下棋”中悟出来的道理
 9. 重点词分析:
  • 朝,简直
  • 来,至于,总算
  • 动词+下来;舍不得
  • 单词对比:严肃vs严格 总算vs终于 损失vs失去
 10. 文化活动:分析中国当下的社会关系现状

10 Focusing On the Economy

关注经济

 1. Talk about the most popular graduate
 2. Talk about how to train your rivals
 3. Talk about the competition of the market
 4. Analyze important vocabulary:
  从此,假设,堆
  不如,干脆,万一
  无意,有礼,正确
  Compare:反映vs反应 挤vs拥挤 接近vs靠近
 5. Culture:Talk about the rapid development of China ‘s economy in recent years
 6. 谈论一个最受欢迎的毕业生
 7. 谈论培养竞争对手
 8. 谈论竞争让市场更有效
 9. 重点词分析:
  • 从此,假设,堆
  • 不如,干脆,万一
  • 无意,有礼,正确
  • 单词对比:反映vs反应 挤vs拥挤 接近vs靠近
 10. 文化活动:谈论当今中国经济的高速发展
3

11 Observing Society

观察社会

 1. Talk about the “foot-in-the-door” effect
 2. Talk about protecting the environment around us
 3. Talk about the traffic problems in cities
 4. Analyze important vocabulary:
  嗯,轻易
  密切,尽量,逐步
  照常,难怪,与其
  Compare:轻易vs容易 鼓励vs鼓舞 表现vs体现
 5. Culture : Talk about social problems in the world
 6. 谈论著名的“登门槛”效应
 7. 谈论身边的环保
 8. 谈论城市的交通问题
 9. 重点词分析:
  • 嗯,轻易
  • 密切,尽量,逐步
  • 照常,难怪,与其
  • 单词对比:轻易vs容易 鼓励vs鼓舞 表现vs体现
 10. 文化活动:讨论当今存在的社会问题

12 Getting Close to Nature

亲近自然

 1. Understand a story:How birds take care of their feathers
 2. Understand a phenomenon:Plants also sweat
 3. Talk about a story:Lao She and his flowers
 4. Analyze important vocabulary:
  总之,动词+过,动词+开
  赶快,片,根本
  除非,直,反正
  Compare:反复vs重复 特殊vs特例 应付vs处理
 5. Culture: Talk about the benefits of plants in nature
 6. 谈论鸟儿的护肤术
 7. 明白一个现象:植物也会出汗
 8. 谈论:老舍与他养的花
 9. 重点词分析:
  • 总之,动词+过,动词+开
  • 赶快,片,根本
  • 除非,直,反正
  • 对比:反复vs重复 特殊vs特例 应付vs处理
 10. 文化活动:植物对大自然的好处
Book
Level

Unit

Outcome
You can
11 Moments of Life
生活点滴
 1. Talk about an epiphany from children
 2. Talk about the love of parents
 3. Talk about a story : A box of moon cakes
 4. Analyze important vocabulary:
  巴不得,别提多….了
  恨不得,顿时,不由得
  番,过去,着呢
  Compare:人家vs别人 体谅vs原谅 起码vs至少
 5. Share one of the things that most touched you
 • 谈谈孩子给我们的启示
 • 谈论父母的爱
 • 理解一个关于一个月饼的故事
 • 重点单词分析:
  • 巴不得,别提多….了
  • 恨不得,顿时,不由得
  • 番,过去,着呢
  • 单词对比:人家vs别人 体谅vs原谅 起码vs至少
 • 活动:分享一件最让你感动的事

2 Unwilling To Be Mediocre

不甘平庸

 1. Describe a perfect victory
 2. Talk about:Do we need a reason to learn a foreign language
 3. Talk about being a good transfer student in work
 4. Talk about being the master of one’s own life
 5. Analyze important vocabulary:
  乘机,不料,未免
  而已,固然,无非
  唯独,明明,大不了
  于,致使,并非
  Compare:恰好vs正好 专程vs专门 创立vs创办 日益vs越来越
 6. Share your idea about your own life
 7. 描述一场完美的胜利
 8. 谈论:我们学习外语是否需要理由?
 9. 谈论:乳沟在工作中做好一个插班生
 10. 谈论理念:我的生活我做主
 11. 重点词分析:
  1. 乘机,不料,未免
  2. 而已,固然,无非
  3. 唯独,明明,大不了
  4. 于,致使,并非
  5. 单词对比:恰好vs正好 专程vs专门 创立vs创办 日益vs越来越
 12. 活动:关于你自己的生活,分享一下你的想法
2

3 Colorful Society

多彩的社会

 1. Share an experience:Meeting the old me
 2. Talk about a day without a cell phone
 3. Talk about Chinese food in the global context
 4. Analyze important vocabulary:
  对…而言,有关,不瞒你说
  通红,雪白,说A就A,Adj/V+得+要命
  以致,即便,所在
  Compare:极端vs极度 索性vs干脆 凡是vs所有
 5. Share information about tasty food all over the world
 6. 分享体会:遇到旧时的自己
 7. 谈论如果有一天,你的生活里没有手机
 8. 谈论全球各地美食和美食文化
 9. 重点词分析:
  1. 对…而言,有关,不瞒你说
  2. 通红,雪白,说A就A,Adj/V+得+要命
  3. 以致,即便,所在
  4. 单词对比:极端vs极度 索性vs干脆 凡是vs所有
 10. 活动:分享全球各地的美食信息

4 Animal World

动物世界

 1. Talk about a story: What do the cats do when I’m not home?
 2. Talk about the slow world in small animal’s eyes
 3. Talk about the deep sea without sunshine
 4. Analyze important vocabulary:
  统统,以…为…..,该干嘛干嘛
  东A西B,中(四声),姑且
  进而,得以,偏偏
  Compare:急切vs急忙 势必vs一定 历来vs从来
 5. Talk about the problem of animal extinction
 6. 谈论如果你有宠物,当你不在家的时候,它在做什么?
 7. 谈论小动物眼中慢悠悠的人类社会
 8. 谈论深海中的动物世界
 9. 重点词分析:
  1. 统统,以…为…..,该干嘛干嘛
  2. 东A西B,中(四声),姑且
  3. 进而,得以,偏偏
  4. 单词对比:急切vs急忙 势必vs一定 历来vs从来
 10. 活动:讨论全球动物灭绝的问题
3

5 Traveling Around The World

走遍天下

 1. Talk about how travel guides reflect the changes of the world
 2. Talk about photographing the North Pole
 3. Talk about the sculptures on a mountain range
 4. Analyze important vocabulary:
  便于,犹如,和….相比
  数量短语重叠,难以,免得
  时而,不禁,无不
  Compare:一向vs一度 鼓动vs鼓励 拥有vs具有
 5. Describe the most beautiful place in your eyes
 6. 从环游指南看世界诶变迁
 7. 学习一个故事:背着电饭锅拍北极
 8. 谈论:那些伟大的山脉上的雕刻
 9. 重点词分析:
  • 数量短语重叠,难以,免得
  • 便于,犹如,和….相比
  • 时而,不禁,无不
  • 单词对比:一向vs一度 鼓动vs鼓励 拥有vs具有
 10. 活动:向大家买哦书一个你眼中最美丽的地方

6 Our Beautiful World

美丽的家园

 1. Understand a story:We all love white noise
 2. Talk about the magical towel gourd
 3. Talk about the golden henhouse
 4. Analyze important vocabulary:
  不必,务必,鉴于
  随即,宁愿,A归A
  况且,大,倒不如
  Compare不得不vs不得已 连同vs一起 将近Vs将要
 5. Culture: Describe an unusual thing
 6. 理解一个故事:我们都爱白噪音
 7. 谈论不可思议的丝瓜
 8. 分享一个故事:金鸡窝
 9. 重点词分析:
  1. 不必,务必,鉴于
  2. 随即,宁愿,A归A
  3. 况且,大,倒不如
  4. 单词对比:不得不vs不得已 连同vs一起 将近vs将要
 10. 描述一段不同寻常的事件
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X