ในหลักสูตรนี้ สิ่งที่คุณจะได้รับคือ:

 • กิจกรรมต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อการสนทนาเป็นกลุ่ม
 • ความสนุกสนาน การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
 • บรรยากาศเป็นกันเองและน่าเรียน
 • พบผู้คนใหม่ๆที่มาจากต่างวัฒนธรรม

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย 90 ชั่วโมงเรียน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ขั้นละ 30 ชั่วโมง เริ่มด้วยระดับต้น และระดับสูงขึ้นต่อไป

สิ่งที่ต้องการคืออะไร

 • คะแนนสอบวัดระดับที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่คุณเลือก

ฉันจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้

 • ทักษะการสื่อสารทุกด้านดีขึ้น
 • เข้าใจวัฒนธรรมจีนมากขึ้น
 • เพิ่มความมั่นใจในกาเรียนภาษาจีน
 • เพิ่มศักยภาพในการพูดภาษาจีนให้คล่องขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีน
หนังสือ
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
1ระบบพินอิน
 1. รู้วิธีอ่านและจำพินอิน
 2. รู้วิธีการออกเสียงและสะกดพินอินอย่างถูกต้อง
 3. รู้คำทั่วไปในภาษาจีน
 4. รู้จักคีย์เวิร์ด (de shi)
วัฒนธรรมการทักทาย
 1. รู้วิธีการทักทายคนอื่นในภาษาจีน
 2. รู้วิธีการนับเลข 1-99
 3. รู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวและคำในชีวิตประจำวัน
 4. รู้วิธีการชื่นชมคนอื่น
ทำความรู้จักกัน
 1. รู้วิธีถามชื่อและตอบคำถาม
 2. รู้คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวสิ่งต่างๆในโรงเรียน
 3. รู้คำกริยาทั่วไปและชื่อสถานที่
 4. รู้วิธีการใช้คำวิเศษณ์และคำคุณศัพท์ที่ถูกต้อง
วันและวันที่
 1. รู้วิธีบอกวันที่
 2. รู้วิธีถามและตอบคำถามเกี่ยวกับวันที่
 3. รู้วิธีใช้วลีบุพบทและประโยค
 4. รู้จักรูปแบบการเชื่อมประโยค
เวลาและระยะเวลา
 1. รู้วิธีพูดเวลาและระยะเวลา
 2. รู้วิธีถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเวลา
 3. รู้วิธีใช้วลีบุพบทและประโยค
 4. รู้จักรูปแบบการเชื่อมประโยค
อาหาร
 1. รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารทั่วไป
 2. รู้วิธีใช้จำนวนและคำบอกปริมาณ
 3. รู้วิธีการเชิญ
 4. รู้วิธีการใช้กริยาช่วย
แนะนำครอบครัว
 1. รู้วิธีถามและตอบคำถามเกี่ยวกับครอบครัว
 2. รู้วิธีการแนะนำผู้อื่น
 3. รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับงานและสถานที่ทำงาน
 4. รู้วิธีการใช้คำเฉพาะเจาะจง
การซื้อของและการใช้จ่าย
 1. รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน
 2. รู้จักคำและประโยคเกี่ยวกับการซื้อของ
 3. เรียนรู้การใช้คำและประโยคเฉพาะเจาะจง
 4. เรียนรู้คำบอกจำนวนและปริมาณ
การถามทาง
 1. รู้วิธีอธิบายตำแหน่งของสิ่งของ
 2. รู้วิธีการถามและตอบคำถามเกี่ยวกับที่อยู่
 3. รู้วิธีการถามและบอกทาง
 4. รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับการจราจร
อากาศและการเชิญ
 1. รู้วิธีอธิบายลักษณะอากาศ
 2. รู้จักคำเกี่ยวกับเสื้อผ้าและสี
 3. รู้วิธีการโทรเชิญผู้อื่น
 4. รู้วิธีการพูดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
สรุปและทดสอบ
 1. ทบทวนและสรุป
 2. จำลองการสอบ HSK1
หนังสือ
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
2การท่องเที่ยวและอากาศ
 1. เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 2. รู้จักชื่อของยานพาหนะต่างๆ
 3. รู้วิธีการบรรยายสภาพอากาศในสถานที่ต่างๆ
 4. รู้วิธีการใช้คำ “过” เพื่อบรรยายประสบการณ์
ร่างกายและสุขภาพ
 1. เรียนรู้วิธีการบรรยายลักษณะภายนอกของคนแบบง่ายๆ
 2. เรียนรู้วิธีการบรรยายส่วนต่างๆของร่างกายในภาษาจีน รวมทั้งอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว
 3. เรียนรู้สำนวนและคำศัพท์ที่ใช้เวลาไปพบหมอ
 4. เข้าใจประโยคคำสั่งในภาษาจีน
งานอดิเรกและเรื่องบันเทิง
 1. เรียนรู้วิธีถามและพูดเกี่ยวกับงานอดิเรกของแต่ละคนเพื่อทำความรู้จักเพื่อนใหม่
 2. เรียนรู้วิธีการเชิญ และการตกลงเวลา สถานที่
 3. เรียนรู้วิธีใช้ภาษากายและคำบอกระดับความมากน้อย
กีฬาและการออกกำลังกาย
 1. สามารถใช้คำภาษาจีนเพื่อพูดหัวข้อง่ายๆเกี่ยวกับกีฬา
 2. เรียนรู้คำบอกระดับและวิธีใช้
 3. บรรยายช่วงเวลาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
การสอบถามและการอธิบาย
 1. ทำความคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันของคนจีนโดยฟังจากคำอธิบาย
 2. เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และประโยคคำถาม
 3. สามารถพูดตัวเลขจำนวนมากๆในภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
การเปรียบเทียบและการบรรยาย
 1. เรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์มากขึ้น
 2. เรียนรู้วิธีการบรรยายสิ่งของอย่างถูกต้อง
 3. เรียนรู้วิธีการใช้ประโยคเปรียบเทียบเพื่อบรรยายมุมมองของคุณ และสร้างประโยคเปรียบเทียบ
อารมณ์และความรู้สึก
 1. บรรยายสภาพอารมณ์
 2. การถามคำถามเพื่อแสดงความห่วงใยในภาษาจีน
 3. เข้าใจวิธีการใช้วลี “的”
การแนะนำและการบอกความต้องการ
 1. เรียนรู้วิธีบอกความต้องการและการแนะนำโดยใช้คำกริยาช่วย
 2. เรียนรู้วิธีการใช้คำว่า “着”
 3. เรียนรู้วิธีการใช้วลีเพื่ออธิบายช่วงเวลาในอนาคต
การทำงานและความสามารถ
 1. เรียนรู้วิธีการบรรยายสถานะการทำงาน
 2. เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 3. เรียนรู้วิธีใช้คำว่า “了” อย่างถูกต้อง
 4. เรียนรู้วิธีการใช้ส่วนขยายที่แสดงผลเพื่ออธิบายผลลัพธ์
การขอโทษและการขอบคุณ
 1. เรียนรู้เนื้อหาและทบทวนคำศัพท์
 2. รู้วิธีการขอโทษและขอบคุณ
 3. จำลองการสอบ HSK2
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X