หลักสูตรโปรคอนเน็คของเราจะเน้นทักษะการพูดและฟัง ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันด้วย

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้คือ:

 • คำอธิบายที่ชัดเจนทั้งเรื่องไวยากรณ์และคำศัพท์
 • กิจกรรมที่จะฝึกทักษะด้านต่างๆอย่างรอบด้าน
 • บรรยากาศที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยนักเรียนหลายเชื้อชาติ
 • เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทย

แต่ละระดับจะมี 90 ชั่วโมง (3 ขั้น) ซึ่งการสมัครขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 30 ชั่วโมง (1 ขั้น) หลักสูตรของเรามีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษา

นอกจากนั้นหลักสูตรโปรคอนเน็คยังสามารถจัดทำวีซ่านักเรียนให้ท่านได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหกเดือนหรือหนึ่งปี

สิ่งที่ต้องการเบื้องต้นคืออะไร?

 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อนสำหรับระดับเริ่มต้น
 • สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานมาแล้วจะต้องทำการทดสอบวัดระดับก่อน

ฉันจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?

 • ทักษะการสื่อสารภาษาไทยที่ดีขึ้น
 • มีความมั่นใจในการพูดภาษาไทยและสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น
 • มีความรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ชาวต่างชาติที่กำลังต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทย

สนทนาภาษาไทย เล่ม 1

หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐาน หรืออยู่ในระดับเริ่มต้นในการเรียนภาษาไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การปูพื้นฐานภาษาไทยให้ดี รู้หลักในการวางรูปแบบประโยค และคำศัพท์ เพื่อให้คุณเริ่มต้นการสื่อสารภาษาไทยอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันและบทสนทนาขั้นพื้นฐานได้

สนทนาภาษาไทย เล่ม 2

หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่พอมีพื้นฐานภาษาไทยมาบ้างแล้ว แต่ต้องการอัพเกรดความรู้พื้นฐานภาษาไทยจากเดิมให้แน่นมากขึ้น เรียนรู้หลักในการวางรูปแบบประโยค คำศัพท์ และบทสนทนาภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบ

B1 Pre- Intermediate (Book3)

A course designed for the beginner/Elementary level students of the Thai language and focuses on giving a good foundation. Learn key grammar, tenses, and vocabulary, so you can start a daily life communication and have basic conversations with Thai speakers.

สนทนาภาษาไทย เล่ม 4

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่พูดภาษาไทยได้แล้วในระดับปานกลาง แต่ต้องการจะอัพเกรดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เรียนรู้วิธีการวางโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนและยากขึ้น คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถพูดภาษาไทยและอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว

C1 Upper- Intermediate (Book5)

A course designed for the upper-intermediate level students of the Thai language, this course is ideal for the students who want their sentence structure and their reading skill to be flawless, and use it as a natural Thai language. Students will learn how to pronounce the vocabulary and communicate as native Thais do.

สนทนาภาษาไทย เล่ม 6

หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาไทยอยู่ในระดับสูง ต้องการพูดภาษาไทยและอ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมือนกับเจ้าของภาษา คุณจะได้เรียนรู้สำนวนไทย คำศัพท์ที่ซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้น รวมไปถึงเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างคำศัพท์ การนำไปใช้ให้เหมาะสม และเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยด้วย

การอ่านภาษาไทย

หากคุณต้องการที่จะพูดภาษาไทยได้ดี การเรียนรู้ระบบการเขียนภาษาไทยและมีความเข้าใจในกฎของวรรณยุกต์จะมีประโยชน์ต่อคุณอย่างมาก ซึ่งเราได้ออกแบบหนังสือเล่มนี้โดยคำนึงถึงความสำคัญของหลักการอ่านและการเขียน โดยคำและวลีที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวัน

Course Reviews

3

3
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Pro Language ©2019. All right reserved.

X