دوره های پروکانکت تای بر روی متمرکز هست بر مهارت شنیداری و صحبت کردند در حالی که همزمان مهارت های خواندن و نوشتن شما را هم توسعه می دهد.
در این دوره شما می توانید انتظار داشته باشید:

 • توضیح شفاف از گرامر و کلمات
 • فعالیت های ارتباطی برای تمرین کردن مهارت های یادگیری زبان
 • یک محیط چند فرهنگی لذت بخش
 • آشنایی با فرهنگ و سنت های تایلند

هر مرحله 90 ساعت آموزش هست که حداقل بایستی برای 30 ساعت یعنی یک سطح ثبت نام کنید. مراحل ما از سطح مقدماتی تا پیشرفته هستند.

علاوه براین ، با ثبت نام شش ماه و یک ساله دوره های پروکانکت شما می توانید ویزای تحصیلی هم بگیرید.

پیش نیازهای این دوره چه می باشند؟

 • دانش متوسط در زبان انگلیسی زیرا کتاب آموزشی و زبان تدریس و ارتباطی با دانش آموزان به انگلیسی می باشد.
 • زبان آموزانی که از قبل دانشی در زمینه زبان تایلندی دارند بایستی یک آزمون تعیین سطح بدهند.

من از این دوره چه چیزی به دست می آورم؟

 • مهارت های ارتباطی بهتر در زبان تایلندی
 • بیان صریح خواسته هایتان وقتی در تایلند هستید.
 • آشنایی عمیقتری با فرهنگ و سنت تایلندی

این دوره برای چه کسانی مناسب هست؟

 • هر کسی که به دنبال یادگیری اصولی زبان تایلندی می باشد.

 

 

 

A1 Beginner (Book1)

A course designed for the beginner/Elementary level students of the Thai language and focuses on giving a good foundation. Learn key grammar, tenses, and vocabulary, so you can start a daily life communication and have basic conversations with Thai speakers.

A2 Elementary (Book2)

A course designed for the beginner/Elementary level students of the Thai language and focuses on giving a good foundation. Learn key grammar, tenses, and vocabulary, so you can start a daily life communication and have basic conversations with Thai speakers.

B1 Pre- Intermediate (Book3)

A course designed for the beginner/Elementary level students of the Thai language and focuses on giving a good foundation. Learn key grammar, tenses, and vocabulary, so you can start a daily life communication and have basic conversations with Thai speakers.

B2 Intermediate (Book4)

A course designed for the beginner/Elementary level students of the Thai language and focuses on giving a good foundation. Learn key grammar, tenses, and vocabulary, so you can start a daily life communication and have basic conversations with Thai speakers.

C1 Upper- Intermediate (Book5)

A course designed for the upper-intermediate level students of the Thai language, this course is ideal for the students who want their sentence structure and their reading skill to be flawless, and use it as a natural Thai language. Students will learn how to pronounce the vocabulary and communicate as native Thais do.

C2 Advanced (Book6)

A course designed for the advanced level students of the Thai language, this course is ideal for the students who want their sentence structure and their reading skill to be flawless, and use it as a natural Thai language. Students will learn how to pronounce the vocabulary and communicate as native Thais do.

Reading and writing

If you wish to speak thai well, it is very useful to learn Thai writing sytem and have some understing of the tone rules. We have desinged this book with both reading and speaking in mind. The everyday words and phrases presented in the book have been selected for their practical value.

Course Reviews

نامعلوم

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Pro Language ©2019. All right reserved.

X