หลักสูตร Pro Connect ของเราเน้นทักษะการพูดและการฟัง ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนด้วยเช่นกัน สิ่งที่คุณจะได้รับในหลักสูตรนี้คือ

 • คำอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ชัดเจน
 • กิจกรรมการสื่อสารเพื่อฝึกฝนทักษะ
 • บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานและมีหลากหลายวัฒนธรรม

แต่ละระดับจะประกอบด้วยชั่วโมงเรียน 150 ชั่วโมง(ยกเว้นระดับแรกมี 120 ชั่วโมง) ซึ่งจะต้องสมัครขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง (1 ขั้น) โดยมี 3 ระดับเริ่มจากระดับต้น ทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษา

นอกจากนั้นหลักสูตรโปร คอนเน็คยังมีบริการวีซ่านักเรียน 6 เดือนหรือ 1 ปี

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

 • คะแนนสอบวัดระดับที่เหมาะสม

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากหลักสูตรนี้คืออะไร

 • ทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่ดีขึ้น
 • การแสดงออกอย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว
 • เข้าใจไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น

Course Outcomes & Books

หนังสือ
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
11
 • พูดเกี่ยวกับเชื้อชาติและอาชีพ
 • แนะนำตัวเองและผู้อื่น ที่ที่ทำงานหรืองานเลี้ยง
 • พูดเกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆ และเจ้าของของสิ่งนั้น
 • ขอเบอร์โทรศัพท์
2

 

 • คำนามและคำขยายนาม
 • พูดเกี่ยวกับเวลาประชุมและเวลาของงานเลี้ยง
 • ถามเกี่ยวกับเวลาให้บริการของร้านค้าและโรงแรม
 • ถามราคาสินค้าในร้านและซื้อสินค้า
 • ถามขนาด สี สถานที่ผลิตสินค้า และซื้อสินค้า
 • ซื้อของมากกว่าหนึ่งอย่าง, บอกคนขายว่าคุณต้องการเท่าไหร่

 

3

 

 • คำกริยาแสดงการเคลื่อนไหว
 • ไปเที่ยวรอบเมือง
 • พูดเกี่ยวกับที่ที่คุณจะไป ไปเมื่อไหร่ และกับใคร
 • คอนเฟิร์มตารางเวลา
 • พูดคุยเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว สถานที่หรือคนที่จะไปหา วันที่และเวลา และยานพาหนะต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 • การมีอยู่ของคนและสิ่งของ
 • พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
 • บรรยายสิ่งที่อยู่ภายในตึก
 • พูดเกี่ยวกับจำนวนของสิ่งของหรือผู้คนที่มีอยู่ในที่นั้น
 • พูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งของสิ่งของและผู้คน
5
 • คำกริยาที่ต้องการกรรม
 • วางแผนสำหรับสุดสัปดาห์
 • พูดเกี่ยวกับความถี่ของการทำกิจกรรมและให้เหตุผลคร่าวๆว่าทำไมถึงทำ
 • สั่งอาหารที่ร้านอาหาร
6

 

 • การให้และการรับ
 • พูดเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งของและผู้คน
 • ใช้คำทักทายขั้นพื้นฐานเวลาไปเยี่ยมผู้คนและรับแขก
 • พูดเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ
 • พูดยกย่องชมเชยสิ่งที่คนอื่นได้รับ
 • บรรยายความคิดและประสบการณ์ของคุณ
 • บรรยายความซาบซึ้งใจ
 • ใช้โทรศัพท์
37

 

 • เชิญผู้อื่นให้ทำบางอย่างและให้คำแนะนำ
 • เสนอตัวทำบางอย่าง
 • พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
 • เชิญผู้อื่น/หรือถูกเชิญไปงานต่างๆ
 • วางแผนบางอย่างกับผู้อื่น
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของ
 • เสนอตัวช่วยคนอื่น/รับหรือปฏิเสธข้อเสนอของผู้อื่น
 • ให้เหตุผลที่เสนอตัวช่วยผู้อื่น เชิญผู้อื่นให้ทำบางอย่าง หรือปฏิเสธคำเชิญของผู้อื่น
 • อ่านและเขียน: ฮิระงะนะ: A – KO , SA – TO & NA – HO
8
 • ทำธุรกิจนอกโตเกียว
 • พูดคุยเกี่ยวกับแผนสุดสัปดาห์และแผนไปเที่ยว บอกลำดับว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
 • พูดรายละเอียดของตารางเวลา
 • ขอให้ส่งของบางอย่างจากร้านค้าหรือออฟฟิศ
 • ขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือคุณ
 • บอกทางคนขับแท็กซี่
 • อ่านและเขียน ฮิระงะนะ: NA – HO , MA – YO , RA – N
9
 • -Nai ของคำกริยา
 • พูดคุยเกี่ยวกับการขึ้นลงยานพาหนะต่างๆ เวลาออกเดินทางและเวลาที่มาถึง
 • พูดคุยเกี่ยวกับระยะเวลาการพักอยู่
 • ถามเกี่ยวกับเวลาเดินทาง
 • การขออนุญาตทำบางอย่างที่บ้านของผู้อื่นหรือที่ร้านค้า
 • การให้อนุญาตและไม่ให้อนุญาต และให้เหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนั้น
 • ห้ามผู้อื่นทำบางอย่าง
 • ห้ามบางอย่างและบอกเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนั้น
 • การขอไม่ให้ผู้อื่นทำบางอย่าง
 • อ่านและเขียน ฮิระงะนะ: ออกเสียงอย่างถูกต้องและทบทวน
 • อ่านและเขียน คะตะคะนะ: A – KO , SA – TO , NA – HO
410
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและสิ่งที่ทำเป็นประจำ
 • สถานะในปัจจุบัน
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังทำในตอนนี้
 • พูดว่าคุณทำกิจกรรมนั้นเสร็จหรือยัง พูดว่าคุณอยู่ที่ไหน ทำงานที่ไหน และคนที่คุณรู้จักคือใคร
 • ถามว่าสิ่งที่คุณกำลังหาขายที่ไหน
 • ถามผู้อื่นที่งานเลี้ยงหรือร้านค้า เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ
 • อ่านและเขียนคะตะคะนะ : MA – YO , RA – N ,
11

 

 • ความชอบและความปรารถนา
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้อื่นชอบ ทักษะ และความสนใจ
 • แนะนำผู้อื่น ให้ข้อมูลว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหน ทำงานที่ไหน หรือเขาสนใจเรื่องอะไร
 • พูดว่าคุณอยากทำอะไรหรืออยากอยู่ที่ไหน
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจที่เหมือนกัน
 • อ่านและเขียน คะตะคะนะ : ออกเสียงอย่างถูกต้อง
 • อ่านและเขียน: ทบทวนฮิระงะนะและคะตะคะนะ
หนังสือ
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
11
 • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับของขวัญ
 • การเจาะจงถึงสถานที่ สิ่งของ หรือผู้คน
 • การบอก ถามความชอบ และร้องขอคำแนะนำ
 • เปรียบเทียบขั้นกว่า
 • เปรียบเทียบขั้นสูงสุด
 • ทำบางอย่างเพื่อดูว่าจะเป็นยังไง
 • ปรึกษาคนอื่นว่าจะซื้ออะไรเป็นของที่ระลึกดี
 • ถามความชอบของผู้อื่นเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
 • บอกหรือถามความคิดเห็นผู้อื่น เกี่ยวกับของสองสิ่งหรือมากกว่าสอง เมื่อนำเปรียบเทียบกัน
 • อ่าน: おにぎりプロジェクト ( The Rice Ball Project)
 • ฝึกคันจิ: 来週行今年何人気一二 三四五六七八九十百千
2
 • ขอข้อมูลหรือคำแนะนำ: “I’d Like to… But …?”
 • แยกของออกเพื่อเปรียบเทียบ
 • บอกการตัดสินใจ
 • บอกขนาดและลักษณะของสิ่งของ
 • สิ่งที่คุณอยากจะซื้อ
 • ขอให้พนักงานช่วยห่อของขวัญ
 • บอกว่าคุณอยากจ่ายเงินยังไง
 • พูดเกี่ยวกับครอบครัว ความสนใจของพวกเขา ของขวัญที่ทำให้พวกเขามีความสุข
 • อ่าน: ミルズさんのあたらしいパソコン (Mr. Mills’s New Computer)
 • ฝึกคันจิ: 大小私高安用店員父母
3
 • เชื่อมประโยคที่เกี่ยวข้องกัน
 • บรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือบอกผลลัพธ์
 • ไปที่ไหนสักแห่งเพื่อทำบางอย่าง
 • บรรยายสิ่งของที่หายไป
 • บรรยายลักษณะคน สถานที่ หรือสิ่งของ
 • ฝึกคันจิ: 分前後午白中入火水金
 • ฝึกอ่าน: かいぎしつのわすれもの (Items Left Behind in a Conference Room)
24
 • รูปแบบคำกริยาธรรมดา (1): Present-affirmative และ Present-negative Tenses
 • ขอร้องและเสนอ (1): Verb (Plain Form) +んです (ndesu)
 • แสดงความถี่ : ~に~回 ni kai
 • พูดเกี่ยวกับกิจวัตรและนิสัย
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจหรืออยากเรียนรู้
 • อธิบายว่าทำไมคุณทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา
 • ฝึกคันจิ: : 毎朝時間半日月土回部
5
 • รูปแบบคำกริยาธรรมดา (2): Past-affirmative และ Past-negative Tenses 行った/行かなかった itta/ikanakatta
 • พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต : ~たことがあります ta kotoga arimasu
 • พูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นและประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น
 • รายงานเวลาและกระตุ้นให้ผู้อื่นทำบางอย่าง
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทำและที่ที่อยากไป
 • เชิญเพื่อนร่วมงานไปกับคุณ
 • อ่าน : ききゅうツアー (A Balloon Tour)
 • ฝึกคันจิ: 帰本木課事仕昼夜見食
6
 • ใช้ Adverbial Forms ของคำคุณศัพท์เพื่อขยาย Verbs: ~く/~に ~ku/~ni
 • ไปบางที่เพื่อทำบางอย่างและกลับมา ~てきます ~tekimasu
 • แนะนำอย่างจริงจัง ~た/ないほうがいいです ~ta/nai hōga iidesu
 • ยัง ~まだしていません mada shiteimasen
 • ขอร้องและเสนอ (2): Noun/Adjective+んです (ndesu)
 • บ่นเรื่องสุขภาพของคุณ
 • แสดงความห่วงใยสุขภาพของผู้อื่น
 • บอกหรือยืนยันขั้นตอนการเตรียมตัว
 • อ่าน: ごそうだん (Consultation)
 • ฝึกคันจิ: 薬買飲休会議書読国先
37

 

 • บรรยายลำดับเหตุการณ์ (1):”Before” ~前に maeni
 • บรรยายลำดับเหตุการณ์ (2): ~てから tekara
 • เมื่อไหร่ (1): 学生のとき/さむいとき gakuseino toki/samui toki
 • พูดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผู้อื่น
 • ให้ข้อมูลอย่างละเอียดตอนแนะนำตัว
 • อ่าน: 佐々木さんのけいれき (Ms. Sasaki’s Personal History)
 • ฝึกคันจิ: 学生校支社終語子男女
8
 • บรรยายการเปลี่ยนแปลงสถานะ (1): ~く/~になります ku/ni narimasu
 • เมื่อไหร่ (2): 行くとき/行ったとき Iku toki/itta toki
 • รูปแบบธรรมดาของคำคุณศัพท์และคำนาม + です (desu): おいしい/便利だ/あめだ oishii/benrida/ameda
 • ใช้ประโยครายงานโดยตรงและโดยอ้อม : ~と言っていました to itteimashita
 • พูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่มาสู่เมือง
 • พูดถึงคนคุ้นเคยในอดีตว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน
 • อ่าน 1: ホームステイのおもいで (Reminiscences of a Homestay)
 • อ่าน 2: 原宿物語 (The Story of Harajuku)
 • ฝึกคันจิ: 東京西南北便利言夕空
9
 • การสร้างประโยคขยาย : パーティーに来た人 pātīni kita hito
 • ประโยค: 仕事が終わるのは~ shigotoga owarunowa
 • บรรยายสิ่งอำนวยความสะดวกในตึก
 • บรรยายผลกระทบส่วนตัว
 • บรรยายบุคลิกของผู้อื่น
 • อ่าน 1: マルタンさんのブログ (Ms. Martin’s Blog)
 • อ่าน 2: アメリカ人かぞくのブログ (The Blog of an American Family)
 • ฝึกคันจิ : 去友作長方度山川花田
410
 • ให้เหตุผล (1): ~ので node
 • อธิบายความสามารถ
 • พูดเรื่องตารางเวลา
 • พูดเกี่ยวกับบริการที่ห้างสรรพสินค้า
 • อ่านและเขียน: おさそい(Invitations)
 • อ่าน: かんそう (Impressions)
 • ฝึกคันจิ: 両親初始出予定目末思
11
 • บรรยายความคิด: “I Am Thinking about…” : ~う/ようと思っています u/yō to omotteimasu
 • ให้เหตุผล (2): ~て/~で te/de
 • สร้างคำถามไม่เฉพาะเจาะจง: ~か/~かどうか ka/dōka
 • บอกว่าคุณคิดอยากทำอะไรในอนาคตอันใกล้
 • บรรยายความรู้สึกและให้เหตุผลว่าทำไมรู้สึกเช่นนั้น
 • พูดเกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
 • ฝึกคันจิ: 旅多少屋約聞新古発着
12
 • บรรยายความไม่มั่นใจ: ~かもしれません kamoshiremasenn
 • พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะมาถึง ~たら tara
 • ขอความร่วมมือเมื่อเป็นเจ้าบ้านจัดปาร์ตี้บาร์บีคิว
 • ยืนยันข้อมูลทริป
 • บอกคนที่โทรมาว่าคุณไม่มีเวลาคุยและจะโทรกลับทีหลัง
 • อ่าน 1: しんぱいしょうの人の話 (Words from a Worrywart)
 • อ่าน 2: 富士山 (Mt. Fuji)
 • ฝึกคันจิ: 館名泊円意電話番号駅

 

 

 

 

5

13
 • อธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะ (2): ~てきました tekimashita
 • สร้างประโยคบอกเหตุการณ์สมมติ : ~たら tara
 • พูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและความสามารถในการผลิต
 • พูดเกี่ยวกับความฝันและอนาคต
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดอันตรายต่างๆ
 • อ่าน:3おく円あたったら (If I Won 300 Million Yen)
 • ฝึกคันจิ: 売上下倍万特別口雨車
14
 • บอกผลลัพธ์ของเหตุการณ์: ~たら~ました taramashita
 • บอกว่าเหตุการณ์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว: ~てしまいました teshimaimashita
 • สร้างประโยคเงื่อนไข: ~ば ba
 • พูดเกี่ยวกับปัญหาและบอกวิธีแก้
 • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
 • อ่าน: ミルズさんのにっき (Mr. Mills’s Diary)
 • ฝึกคันจิ: 動自待打合急内外雪天
15
 • พูดเกี่ยวกับธรรมชาติและนิสัยที่ทำประจำ: ~と to
 • บอกความจำเป็น : ~なければなりません nakereba narimasen
 • บอกทาง
 • ใช้คำกริยาไม่ต้องการกรรมและกริยาต้องการกรรม
 • ให้เหตุผลในการปฏิเสธคำเชิญ
 • อ่าน 1 : けいたいメール (Text Messaging)
 • อ่าน 2: 私のすんでいるまちのごみの出し方 (How to Put Out the Trash in the Town I Live in)
 • ฝึกคันจิ: 専階右左側失礼手足立

หนังสือ

ระดับ

บท

ผลลัพธ์

คุณจะสามารถ

1

1

 • การแสดงความน่าจะเป็นและความน่าสงสัยอย่างชัดเจน: でしょう、だろう deshō, darō でしょうか、だろうか deshōka, darōka
 • แสดงความประทับใจ (1): よう、みたい yō, mitai
 • การถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับมาจากที่อื่น: そう
 • บรรยายว่าทำบางอย่างเสร็จแล้วหรือจะทำให้เสร็จเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคต ~ておく~teoku
 • ถามเรื่องที่คุณไม่เข้าใจ
 • ชี้ให้เห็นบางอย่างที่คุณสังเกตเห็น
 • แสดงความรู้ที่ได้รับมา
 • อธิบายการเตรียมตัวและขั้นตอน
 • ฝึกคันจิ: 音声味鳥住所最近様主

2

 • อธิบายความแน่นอน: はず hazu
 • อธิบายความเชื่อหรือความคาดหวังโดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับจากที่อื่น : らしい rashii
 • แสดงความประทับใจ (2): そう
 • แสดงความคิดที่สวนทางกับความคาดหวัง (1): のに noni
 • ชี้ให้เห็นบางอย่างที่คุณคิดว่าแปลก
 • พูดประโยคแสดงความเป็นไปได้
 • บอกเล่าความประทับใจโดยอิงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ฝึกคันจิ: 知品開閉犬魚低体同服

3

 • อธิบายสาเหตุหรือเหตุผลของสถานการณ์หรือผลลัพธ์: ため(に) tame(ni)
 • อธิบายความเปลี่ยนแปลง (1): Changes Coming into Effect ようになるyōninaru
 • อธิบายความเปลี่ยนแปลง (2): Continuous Changes: ~ていく teiku
 • พูดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวัน
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพบเห็นรอบๆเมือง
 • พูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยอ้างอิงจากกราฟ
 • อ่านบทความสั้นๆ (ประมาณ 250 ตัวอักษร)
 • ฝึกคันจิ: 全家庭族門物病院有場

2

4

 • ประโยค: こと koto
 • คำที่บอกเป็นนัยหรือเกี่ยวกับบริบท: ~て/~で、~ないで/~ずに te/de, naide/zuni
 • อธิบายผลของความตั้งใจ: ~てある tearu
 • บอกจุดประสงค์ (1): ように yōni
 • การเรียกร้องหรือแสดงความเห็น
 • อธิบายกระบวนการ
 • พูดเกี่ยวกับวิธีใช้สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ฝึกคันจิ: 野菜教質問無農使広業

5

 • อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ~ている、~ていた teiru, teita 
 • อธิบายความเปลี่ยนแปลง (3): Effected Changes ~く/にする ku/nisuru
 • อธิบายจุดประสงค์ (2): ため(に) tame(ni)
 • อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน: ながら nagara
 • เล่าข่าว
 • อธิบายเกี่ยวกับอาชีพ
 • อธิบายเหตุผลว่าสถานการณ์นั้นๆเกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ฝึกคันจิ: 料理悪晩勉強法力地切

6

 • แสดงความคิดที่ตรงข้ามกับความคาดหวัง (2): ~ても temo
 • อธิบายสิ่งที่ไม่มีสัญญาผูกมัด: ~なくてもいい nakutemoii
 • ให้ตัวอย่างสถานการณ์ : ~たり、~たり tari, tari
 • ยืนยันการตัดสินใจ: ことになる、ことにする kotoni naru, kotoni suru
 • ให้คำแนะนำตามความน่าจะเป็น: なら nara 
 • พูดเกี่ยวกับอากาศและผลกระทบ
 • พูดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
 • พูดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • อ่านบทความสั้นๆ (ประมาณ 350 ตัวอักษร)
 • ฝึกคันจิ: 球化世界題温以起台風

3

7

 • บรรยายการให้บริการและรับบริการ: ~てもらう、~てくれる、~てあげる temorau, tekureru, teageru
 • บรรยายความตั้งใจ (I): つもり tsumori
 • ใช้โครงสร้าง Passive:~れる/られる reru/rareru
 • บรรยายความตั้งใจ (2): ~う/ようとする u/yōtosuru
 • อธิบายระยะเวลาระหว่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้น: あいだ(に) aida(ni)
 • การขอร้องให้ผู้อื่นทำบางอย่างให้คุณ
 • บรรยายความซาบซึ้งต่อการบริการ
 • การแก้ตัว
 • อีเมล
 • พูดเกี่ยวกับประสบการณ์แย่ๆ
 • อธิบายสภาวะแวดล้อม
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณเดือดร้อน
 • ฝึกคันจิ: 商代貸借送映画写真歌
 • ฝึกคันจิ: : 券席乗走説明通訳死建

8

 • ใช้โครงสร้าง Passive:~れる/られる reru/rareru
 • บรรยายความตั้งใจ (2): ~う/ようとする u/yōtosuru
 • อธิบายระยะเวลาระหว่างที่เหตุการณ์เกิดขึ้น: あいだ(に) aida(ni)
 • พูดเกี่ยวกับประสบการณ์แย่ๆ
 • อธิบายสภาวะแวดล้อม
 • พูดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณเดือดร้อน
 • ฝึกคันจิ: 券席乗走説明通訳死建

9

 • ใช้โครงสร้าง Causative and Causative-passive : ~せる/させる seru/saseru
 • พูดเกี่ยวกับการศึกษา
 • การขออนุญาตทำบางอย่าง
 • พูดถึงสิ่งที่คุณหวังอยากให้คนรักทำ
 • อ่านบทความสั้นๆ (ประมาณ 400 ตัวอักษร)
 • ฝึกคันจิ: 件持育道考歩習運転注

4

10

 • การใช้ Honorifics (1): สำนวนพื้นฐาน: いらっしゃる irassharu
 • การใช้ Honorifics (2): โครงสร้างประโยคพื้นฐาน: お~になる、お~する oninaru, osuru
 • การใช้ Honorifics (3): กริยา Honorific สำหรับการรับและการให้: ~ていただく、~てくださる、~てさしあげる teitadaku, tekudasaru, tesashiageru
 • การทักทายผู้อื่น; แนะนำผู้อื่น
 • แสดงความซาบซึ้ง
 • การขอโทษ
 • ฝึกคันจิ: 黒米英楽色赤青銀茶工

11

 • การฝากและการส่งต่อข้อความ: ~ように言う yōni iu
 • ใช้ประโยคคำสั่งธรรมดา: ทำและอย่าทำ ~行け ike
 • การใช้ Honorifics (4): กริยาช่วย Honorific: ~行かれる ikareru
 • การฝากข้อความ
 • การออกคำสั่งและการอ้างถึงคำสั่ง
 • ฝึกคันจิ: 連絡伝医者遠研究室図

12

 • อธิบายเหตุผล: (~は)~からだ (wa) karada
 • เข้าใจรูปแบบการเขียน
 • เข้าใจรูปแบบการพูด
 • พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ
 • ร่วมสนทนากับเพื่อน
 • อ่านบทความสั้นๆ (ประมาณ 500 ตัวอักษร)
 • อ่านเกี่ยวกับธรรมเนียมและโอกาสพิเศษ
 • ฝึกคันจิ: 性慣洋割増兄姉弟妹曜

 

 

 

 

5

13

 • พูดเกี่ยวกับเหตุผล: ~わけ ~wake
 • อธิบายลำดับเหตุการณ์
 • การร้องเรียน
 • การขอโทษและการตอบเมื่อผู้อื่นขอโทษ
 • การขอคำอธิบายและการตอบเมื่อได้รับคำอธิบาย
 • อ่านเกี่ยวกับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังธรรมเนียมต่างๆ
 • ฝึกคันจิ: 記早心重正元不牛肉飯

14

 • คำบางส่วนจากโฮสต์
 • การเชิญแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 • การตอบโปสการ์ดและอีเมล
 • เขียนและอ่านสุนทรพจน์ง่ายๆ
 • ฝึกอ่าน 1-6
 • ฝึกคันจิ: 忙表集海漢文字紙計町

15

 • ที่แผนกต้อนรับ
 • แสดงการถ่อมตัว
 • แสดงความซาบซึ้ง
 • การขอโทษ
 • การแนะนำผู้อื่น
 • การถามความเป็นอยู่ของผู้อื่น
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X