หลักสูตรโปรคอนเน็คของเราจะเน้นทักษะการพูดและฟัง ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนไปพร้อมๆกันด้วย

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรนี้คือ

 • คำอธิบายที่ชัดเจนทั้งเรื่องไวยากรณ์และคำศัพท์
 • กิจกรรมที่จะฝึกทักษะด้านต่างๆอย่างรอบด้าน
 • บรรยากาศที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยนักเรียนหลายเชื้อชาติ
 • มีเอกสารเพิ่มเติมให้ นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถฝึกออนไลน์ได้เองอีกด้วย

แต่ละระดับจะมี 90 ชั่วโมง (3 ขั้น) ซึ่งการสมัครขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 30 ชั่วโมง (1 ขั้น) หลักสูตรของเรามีทั้งหมด 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง ซึ่งทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษา

นอกจากนั้นหลักสูตรโปรคอนเน็คยังสามารถจัดทำวีซ่านักเรียนให้ท่านได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหกเดือนหรือหนึ่งปี

สิ่งที่ต้องการเบื้องต้นคืออะไร?

 • คะแนนที่เหมาะสมจากการทำแบบทดสอบวัดระดับของเรา

ฉันจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?

 • การสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
 • ความมั่นใจในการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติและไม่เคอะเขิน
 • ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับไวยากรณ์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

 • ทุกคนที่กำลังต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Course Outcomes & Books

Book
LevelUnitระดับ บท ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ…
11· นับ 1-10
· พูดเกี่ยวกับประเทศต่างๆ
· แนะนำตัวเอง
· เข้าใจและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงแรมได้
2· ถามและตอบคำถามทั่วไป
· พูดเกี่ยวกับสัญชาติต่างๆ
· รู้จักวิธีพูดเบอร์โทรศัพท์และนับ 1-100
3· เข้าใจและใช้คำนามพหูพจน์ได้
· พูดเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวัน
· รู้จักวิธีพูดราคา
· ขอสิ่งของต่างๆแบบสุภาพ
4· พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว
· บรรยายสิ่งของต่างๆโดยใช้คำคุณศัพท์
· บอกลำดับความชอบ
25· พูดคุยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม
· ใช้ Present Simple Tense เพื่อพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน
· เข้าใจและสามารถบอกเวลาได้
6· พูดคุยเกี่ยวกับงานและสถานที่ทำงาน
· พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและกิจกรรมที่ทำ
7· พูดคุยเกี่ยวกับหนัง
· พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในเวลาว่างและกีฬาต่างๆ
· บอกวิธีทำและสั่ง
· เขียนและพูดวันที่ได้
8· พูดคุยเกี่ยวกับความสามารถ
· บอกความชอบและไม่ชอบ
· พูดเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการในรายละเอียดที่มากกว่าเดิม
39· พูดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น
· พูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
· ยื่นข้อเสนออย่างสุภาพ
· พูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้า
10· พูดคุยเกี่ยวกับอดีตอย่างง่ายๆ
· เข้าใจและใช้คำศัพท์ในโรงแรมได้
· บรรยายสถานที่และสิ่งของต่างๆโดยใช้คำบุพบท
11

· สร้างประโยคเต็มรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต

· ใช้ verb phrases เพื่อทำให้การพูดเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

· สอบถามและอธิบายเส้นทาง

12

· พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตโดยใช้ทั้งภาษาทางการและภาษาแบบอื่นๆ

· พูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและเวลา

· ถามคำถามเต็มรูปแบบเกี่ยวกับปัจจุบัน อดีต และอนาคต

Book

Level

Unit

ระดับ บท ผลลัพธ์
ฉันจะสามารถ

1

1

· พูดคุยเกี่ยวกับวันในหนึ่งสัปดาห์
· ทักทายคนอื่นและแนะนำตัวเอง
· ให้ข้อมูลส่วนตัว
· ยื่นข้อเสนอแบบสุภาพ
· พูดคุยเกี่ยวกับประเทศและคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
· เข้าใจและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับห้องเรียนได้

2

· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน
· บรรยายรายละเอียดสิ่งต่างๆ
· บรรยายความรู้สึก
· ให้คำสั่งและบอกวิธีใช้

3

· ใช้ Present Tense ในการพูด
· พูดคุยเกี่ยวกับงาน
· สอบถามข้อมูลต่างๆได้
· บอกเวลาได้
· สั่งอาหารและเครื่องดื่มได้

4

· พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว
· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งของและการแสดงความเป็นเจ้าของ
· พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
· พูดคุยเกี่ยวชีวิตประจำวันโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเวลาและความถี่

2

5

· พูดคุยเกี่ยวกับความสามารถ
· เน้นเสียงเวลาพูดคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง และวิธีการใช้
· พดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น
· พูดเกี่ยวกับอากาศและฤดูต่างๆ
· ใช้ภาษาอังกฤษในการซื้อเสื้อผ้า

6

· คุยโทรศัพท์ได้
· พูดวันที่ได้อย่างถูกต้อง
· อธิบายความชอบและไม่ชอบ
· พูดคุยเรื่องดนตรีและเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับดนตรี

7

· อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
· ถามทางและบอกทางได้
· ขอร้องอย่างสุภาพ

8

· ถามข้อมูลเกี่ยวกับอดีต
· เข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์เกี่ยวกับบ้านได้
· พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่และการเคลื่อนไหว
3

9

· พูดคุยเกี่ยวกับอาหารและประเภทของอาหาร
· พูดตัวเลขได้อย่างถูกต้อง
· เปรียบเทียบสิ่งของต่างๆได้
· เข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์ในการสนทนาที่ร้านอาหารได้

10

· พูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่มีชื่อเสียงของโลก
· พูดคุยเกี่ยวกับวันหยุด
· พูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและการคาดเดาสิ่งต่างๆ
· ให้คำแนะนำได้

11

· บรรยายเหตุการณ์ต่างๆได้
· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ
· พูดคุยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
· ใช้ articles ในการพูดได้อย่างถูกต้อง
· เข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการโดยสารสาธารณะได้

12

· พูดคุยเกี่ยวหนังสือและหนัง
· พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต
· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น

Book

Level

Unit

ระดับ บท ผลลัพธ์
ฉันจะสามารถ…

1

1

· ถามและตอบคำถามเกี่ยวกับครอบครัว งาน และเวลาว่างได้
· พูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้า
· พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น
· ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม
· อธิบายลักษณะภายนอกและบุคลิกของคนได้

2

· พูดเกี่ยวกับอดีตได้
· สนทนาเกี่ยวกับวันหยุด
· ใช้คำเกี่ยวกับเวลาเพื่อบรรยายเหตุการณ์ในอดีต
· ใช้คำเชื่อมเพื่อสร้างประโยคที่ยาวขึ้นกว่าเดิม

3

· วางแผนการในอนาคต
· พูดคุยที่ร้านอาหารและสนามบิน
· รู้วิธีการพูดในแบบที่เป็นมิตร
· สร้างประโยคที่ยาวขึ้นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

4

· ใช้ Present Perfect Tense ในการพูด
· พูดคุยเกี่ยวกับแฟชั่นและการช็อปปิ้ง
· พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ
· บรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ

2

5

· ใช้คำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์เพื่อเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
· บรรยายเมืองและสถานที่ต่างๆ
· ใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเพื่อบรรยายประสบการณ์
· พูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร และไลฟ์สไตล์

6

· คาดเดาเกี่ยวกับอนาคต
· ตัดสินใจ ยื่นข้อเสนอ และสัญญา
· เข้าใจรูปแบบคำกริยาเมื่อใช้กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน อดีต และอนาคต
· บรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งของและสถานที่ต่างๆ

7

· พูดคุยเกี่ยวกับความชอบและไม่ชอบ
· พูดคุยเกี่ยวกับกฎและข้อห้ามต่างๆในชีวิตประจำวัน
· พูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพ

8

· ให้คำแนะนำ
· เข้าใจความหมายของคำว่า Get ซึ่งมีหลากหลาย
· พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และผลลัพธ์
· บรรยายเหตุการณ์ต่างๆ

3

9

· พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในจินตนาการ
· พูดคุยเกี่ยวกับความกลัว
· ใช้ “for” และ “since” เพื่อบอกช่วงเวลา
· ถามทางและบอกทางได้

10

· เข้าใจการใช้ Passive Voice
· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และการค้นพบต่างๆ
· ใช้คำว่า “used to” เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต
· พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต

11

· บรรยายการเคลื่อนไหวและทิศทาง
· พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมในเวลาว่าง
· พูดคุยเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกัน
· พูดโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง

12

· พูดถึงเรื่องราวในอดีตโดยใช้ Past Perfect Tense
· ใช้ Repoted Speech เพื่อบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นพูด
· เข้าใจความแตกต่างระหว่าง “say” และ “tell”

Book

Level

Unit

ระดับ บท ผลลัพธ์
ฉันจะสามารถ

1

1

· พูดคุยเกี่ยวกับอาหารและการทำอาหาร
· เข้าใจกริยาที่ไม่มีการกระทำ (non-action verbs)
· พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์และการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้น
· พูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและการคาดเดาสิ่งต่างๆ
· พูดคุยเกี่ยวกับบุคลิกต่างๆ
· พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวในเชิงลึก

2

· เข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเงินได้
· อธิบายเหตุการณ์ในอดีตและเล่าเรื่องได้
· พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
· พูดคุยเกี่ยวกับช่วงเวลาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของตนเอง
· แสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น

3

· พูดคุยเกี่ยวกับยานพาหนะ
· ใช้ภาษาในการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ
· เข้าใจวิธีการใช้ “a” “an” และ “the”
· พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและวัฒนธรรม
· แสดงความคิดเห็น
· แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นและข้อความต่างๆ

4

· พูดคุยเกี่ยวกับความสามารถ
· อธิบายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นมากขึ้นโดยใช้คำศัพท์ที่หลากหลายขึ้น
· พูดคุยเกี่ยวกับกฎและข้อห้ามในชีวิตประจำวัน
· เข้าใจและรู้วิธีการพูดโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
· วางตัวอย่างเหมาะสม

2

5

· พูดรายละเอียดเกี่ยวกับอดีตโดยใช้ verb tenses ทั้งหมด
· พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาและกิจกรรมต่างๆในเวลาว่าง
· พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวเมื่อเร็วๆนี้และในอดีต
· พูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
· ขอร้องอย่างสุภาพและขออนุญาตได้อย่างถูกต้อง

6

· ใช้ passive tense เพื่อพูดเกี่ยวกับการกระทำต่างๆ
· พูดคุยเกี่ยวกับโรงหนังและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
· พูดคุยเกี่ยวกับลักษณะภายนอกและร่างกาย

7

· พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา
· ใช้ time clause เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต
· พูดคุยเกี่ยวกับบ้าน
· พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมติหรือเหตุการณ์ในจินตนาการ
· ให้คำแนะนำได้

3

8

· เข้าใจและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการซื้อของได้

· ร้องเรียนเรื่องต่างๆอย่างสุภาพ

· พูดคุยเกี่ยวกับการทำงานและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับที่ทำงานได้

· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ไม่ชอบ และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน

9

· พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมติในอดีต

· อธิบายการกระทำให้ชัดเจนขึ้นโดยใช้คำวิเศษณ์

· พูดคุยเกี่ยวกับปริมาณและจำนวนของสิ่งต่างๆ

· ใช้คำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้

· ถามคำถามอย่างสุภาพเมื่อจำเป็น

10

· เชื่อมประโยคเพื่อทำให้การพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้น

· อธิบายเกี่ยวกับคน สถานที่ และสิ่งของ

· พูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรม

· เช็กความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ question tags

Book

Level

Unit

ระดับ บท ผลลัพธ์
ฉันจะสามารถ..

1

1

· เข้าใจวิธีการสร้างคำถามทั้งหมด
· อ่านบทความและเข้าใจความหมาย
· พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อ
· ใช้คำขยายเพื่อเพิ่มหรือลดระดับความเข้มข้นของคำ
· สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
· เข้าใจขั้นตอนและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์

2

· พูดคุยเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ และการรักษาแบบฉุกเฉิน
· พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์
· พูดคุยเกี่ยวกับเสื้อผ้าและแฟชั่น
· เขียนโฆษณาขายสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ
· พูดคุยเกี่ยวกับบุคลิกแง่บวกและแง่ลบ

3

· สนทนาเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศ
· อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์และเข้าใจความหมาย
· ใช้ adverbial phrases เพื่อบรรยายการกระทำ
· เขียนเรื่องสั้น
· พูดคุยเกี่ยวกับความทรงจำวัยเด็ก

4

· พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
· พูดคุยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอากาศ
· พูดคุยเกี่ยวกับการทำนายอนาคตและโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร
· เข้าใจวิธีพูดโทรศัพท์ที่ถูกต้อง
· วางตัวอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์แบบ

2

5

· พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมติและเหตุการณ์ในจินตนาการ
· เข้าใจการเน้นเสียงคำ
· บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นได้มากขึ้นกว่าเดิม
· พูดคุยเกี่ยวกับความปรารถนาและสิ่งที่เสียดาย

6

· พูดคุยเกี่ยวกับประเภทของดนตรีและคำศัพท์เกี่ยวกับดนตรี
· พูดคุยเกี่ยวกับประเภทดนตรีที่ชอบและอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเพลง
· พูดคุยเกี่ยวกับการนอนหลับ
· เข้าใจวิธีใช้ ‘”used to” “to be used to” และ “get used to”

7

· พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตโดยใช้ modal verbs
· เข้าใจวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยและโต้แย้ง
· โต้แย้งโดยใช้วิธีที่สุภาพ
· พูดรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกาย
· ลงความเห็นในสถานการณ์ต่างๆ

3

8

· พูดคุยเกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษ
· พูดโดยใช้รูปแบบประโยค passive voice
· พูดคุยเกี่ยวกับข่าว สื่อ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้
· บอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นพูด

9

· พูดเกี่ยวกับโฆษณาและธุรกิจต่างๆ
· ใช้ประโยคแสดงความขัดแย้ง และบอกจุดมุ่งหมาย เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนและการพูด
· เข้าใจคำนามนับไม่ได้และคำนามพหูพจน์
· ใช้คำอุปมาอุปไมยและสำนวนต่างๆในภาษา

10

· พูดคุยรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์
· ใช้ articles, collocations และ word pairs ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
· นำเสนอและพูดในที่สาธารณะ
· อ่านบทความขนาดยาวและเข้าใจความหมาย จากนั้นเขียนเกี่ยวกับบทความนั้น

Book

Level

Unit

ระดับ บท ผลลัพธ์
ฉันจะสามารถ

1

1

· พูดด้วยสำเนียงที่ชัดเจน
· ใช้สำนวนแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการสนทนา
· พูดเรื่องราวในปัจจุบันและอนาคตของครอบครัว
· บรรยายบุคลิกโดยใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
· เข้าใจการเน้นเสียงในคำที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์
· เขียนใบสมัครงาน

2

· เข้าใจความหมายของประโยคโดยใช้บริบท
· พูดคุยเกี่ยวกับวัยเด็กและเรื่องราวในอดีต
· พูดโดยใช้สำนวนภาษาที่หลากหลาย
· ฟังและเข้าใจสำเนียงที่หลากหลายทั่วโลก
· ใช้เทคนิคการเขียนระดับสูง
· เข้าใจและใช้คำคู่เพื่อเพิ่มความลื่นไหลในการพูด

3

· แยกแยะความหมายต่างๆของคำว่า “get” และวิธีใช้ได้
· ค้นหาคำภาษาฝรั่งเทศทั่วไปที่ปรากฏในภาษาอังกฤษ
· พูดคุยเกี่ยวกับการออกเดท รวมทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่จะทำให้ประทับใจ
· บรรยายฉากจากหนังหรือหนังสือได้อย่างชัดเจน
· ใช้คำวิเศษณ์และสำนวนจากคำวิเศษณ์เพื่อพัฒนาทักษะการพูด

4

· เก็งคำตอบโดยใช้หลักการตัดตัวเลือกเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง
· บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
· วิจารณ์หนังสือและภาพยนตร์ในเชิงลึก โดยใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
· เรียนเรื่องการกลับประโยค (inversion) เพื่อเน้นความหมายและอรรถรส
· อ่านและเข้าใจบทความที่มีรายละเอียดยิบย่อย

2

5

· ฝึกใช้สำนวนเพื่อพูดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราได้รับมาอีกที
· เขียนและเข้าใจหัวข้อของบทความในหนังสือพิมพ์
· ใช้คำอุปมาอุปไมยในเพื่อให้การเขียนมีพลังและประสิทธิภาพมากขึ้น
· แยกความแตกต่างระหว่างสำเนียงอเมริกันและสำเนียงอังกฤษ
· พูดโดยใช้คำเชื่อมเพื่อให้ประโยคเป็นธรรมชาติและลื่นไหลมากขึ้น

6

· พูดคุยและรับมือกับสถานการณ์และปัญหาที่ยุ่งยาก
· ดูวีดีโอภาษาอังกฤษสั้นๆและทำความเข้าใจ
· สามารถจำคำผสมได้และฝึกใช้
· พูดคุยเกี่ยวกับโทรศัพท์และเทคโนโลยี

7

· ให้คำแนะนำอย่างมั่นใจ
· เข้าใจและใช้ prefixes เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น
· พูดเกี่ยวกับกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในหลายๆแง่
· วิเคราะห์และเขียนรายงานของตัวเอง
· ใช้สำนวนระดับสูงที่เกี่ยวกับศิลปะ

3

8

· ใช้คำอุปมาอุปไมยเพื่อเน้นความหมายในงานเขียน
· สนทนาเรื่องสุขภาพและยาแบบละเอียด
· พูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางและการท่องเที่ยว
· พูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตและข้อตกลงต่างๆที่ได้รับการยืนยันแล้ว
· แยกแยะคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกัน และมีความหมายไม่เหมือนกัน

9

· จดจำและฝึกใช้สำนวนเกี่ยวกับสัตว์เพื่อเพิ่มความลื่นไหลในการใช้ภาษา
· พูดโดยใช้ภาษากำกวมเพื่อทำให้บทสนทนาเป็นทางการน้อยลง
· เขียนจดหมายร้องเรียน
· เข้าใจ ‘silent syllables’ ในภาษา

10

· เขียนบทความ รีวิว การโต้แย้ง รายงาน และเรียงความ
· ใช้การเน้นเสียงเพื่อเน้นและเปลี่ยนความหมายของประโยค
· เปรียบเทียบประเภทของกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
· สื่อสารโดยใช้คำที่สะกดเหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X