Course Description

ในหลักสูตรนี้ สิ่งที่คุณจะได้รับคือ

 • คำอธิบายที่ชัดเจนครอบคลุมในแต่ละหัวข้อ
 • หลักสูตรที่มีการวางแผนให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียน
 • กิจกรรมที่สนุกสนาน และสามารถมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียน
 • บรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายในการเรียน
 • การบ้านพิเศษและชีทต่างๆ

แต่ละหลักสูตรจะประกอบด้วยชั่วโมงเรียน 90 ชั่วโมง ซึ่งจะต้องสมัครขั้นต่ำ 30 ชั่วโมง ทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษานอกจากนั้นหลักสูตรโปร คอนเน็คยังมีบริการวีซ่านักเรียน 6 เดือนหรือ 1 ปีอีกด้วย

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

 • คะแนนสอบวัดระดับในระดับที่คุณต้องการเรียน

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากหลักสูตรนี้คืออะไร

 • การพัฒนาทักษะที่จะทำให้สามารถเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อีก
 • เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาจีน
 • เข้าใจวัฒนธรรมจีนดีกว่าเดิม
 • สามารถแสดงออกได้อย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว
 • เข้าใจไวยากรณ์และภาษาอย่างลึกซึ้ง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 • ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะหรือฝึกฝนภาษาจีน

Course Outcomes & Books

Book
ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
11–4

รู้จักพินอินภาษาจีนและวิธีการสะกด

รู้วิธีทักทายและคำศัพท์ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ทำความรู้จักคนอื่นและถามชื่อ

พูดตัวเลข 1 ถึง 99 ในภาษาจีน

รู้จักคำศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียน

5–6

พูดเกี่ยวกับวันที่และเวลาได้ถูกต้อง

บรรยายสถานที่ทั่วไปและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ที่มาที่ไปของตัวอักษรจีนแต่ละตัว

7–8

แนะนำสมาชิกในครอบครัว (อายุ / ชื่อ / งาน)

บอกอาชีพและสถานที่ทำงาน

พูดเกี่ยวกับประเทศและภาษาต่างๆ

29–10

บอกที่อยู่และชื่อสถานที่

เรียนคำนามที่เกี่ยวกับทิศทาง

ถามทางและบอกทาง

บอกตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ

11–12

ไปซื้อของ (ผลไม้/เสื้อผ้า) และการจ่ายเงิน

พูดเกี่ยวกับสิ่งของในชีวิตประจำวันและสี

รู้วิธีการใช้คำบอกปริมาณพื้นฐาน

13–14

พูดเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆ และการซื้อตั๋ว

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

15–16

พูดโทรศัพท์

พูดเชิญ

พูดเกี่ยวกับโอเปร่าของปักกิ่งและอาหารจีน

17–18

นัดหมาย

ท่องเที่ยว

พูดเกี่ยวกับสัตว์และสวนสัตว์

19–20

พูดเกี่ยวกับเที่ยวบินและการไปรับที่สนามบิน

เชิญคนอื่นมาที่บ้านและกินขนมปังปิ้ง

พูดเกี่ยวกับอาหารจีนและเครื่องดื่ม

Book
ระดับ

บท

ผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
121–23

คุยโทรศัพท์เป็นภาษาจีน

เชิญและนัดหมาย

(งานเลี้ยง/กิจกรรม/วันเกิด/งานแต่งงาน/ประชุม)

รู้วิธีปฏิเสธอย่างสุภาพและวิธีขอโทษ

24–26

บรรยายความรู้สึกเสียใจ

(ไปร่วมทริปธุรกิจไม่ได้ / ทำบางอย่างผิดพลาด / ไปพบไม่ได้)

บรรยายความรู้สึกชื่นชม ( adv+adj/ )

แสดงความยินดีกับคนอื่น

รู้จักคำขยายในการพูดแสดงความยินดี

27

ให้คำแนะนำคนอื่นว่าอย่าทำ

(ห้ามสูบบุหรี่/อย่ากังวล/ไม่ต้องรีบ/ระวัง)

ใช้คำขยายพูดเกี่ยวกับนิสัยที่ไม่ดี

228–29

พูดคุยเกี่ยวกับอากาศในประเทศต่างๆ

พูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรก (เล่นดนตรี/วาดรูป/อ่านหนังสือ/ดูหนัง)

พูดเกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังกาย

เปรียบเทียบประโยค “比/没有”

30–31

ไปเที่ยว

จองตั๋วและพูดเรื่องยานพาหนะต่างๆ

ไปต่างประเทศโดยเครื่องบิน (หนังสือเดินทางและวีซ่า)

32–33

พูดเกี่ยวกับตอนเครื่องบินออก (คำและประโยค)

โรงแรม: เช็กอินเช็กเอาท์

พูดคุยเกี่ยวกับโรงแรม สนามบิน และการจ่ายเงิน

334–35

พูดเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย

ไปหาหมอเมื่อไม่สบาย

ไปเยี่ยมคนไข้ที่โรงพยาบาล

36–38

วัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับการขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ

เช็กกระเป๋าเดินทาง(ต่างประเทศ)

บอกลา

39–40

คำและประโยคเกี่ยวกับการบอกลา

การออกเดินทางอย่างเป็นทางการ

การขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Book
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
11

 

พูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรกและดนตรี

(การเปรียบเทียบและประโยคแสดงการอุทาน)

บรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งต่างๆ

(ประโยคเปรียบเทียบ)

2

บรรยายอากาศและฤดูของสถานที่ต่างๆ

 

พูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรและข้อสอบ

(ประโยคเปรียบเทียบและประโยคสัญญา)

3

 

พูดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและยานพาหนะต่างๆ

(ประโยคที่ไม่มี Subjective)

พูดคุยเกี่ยวกับชีวิตแต่งงาน

4

พูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางทางธุรกิจและการไปเยี่ยมเยียน

พูดคุยเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกลุ่ม

25

พูดเกี่ยวกับยาจีน

(ประโยคที่มีส่วนขยาย)

พูดคุยเกี่ยวกับเพลงและศิลปะจีนดั้งเดิม

พูดคุยเกี่ยวกับขนมของจีนที่มีชื่อเสียง

6

พูดเกี่ยวกับวันหยุดและการท่องเที่ยว

(ประโยคเน้นความหมาย)

ภูมิประเทศของจีน การสำรวจ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ และขนมต่างๆ

การไปเยี่ยมเยียนและการต้อนรับ (ไปบ้านคนอื่น)

7

พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนภาษาจีน

(เวลา/สถานที่/ระยะเวลา/หลักสูตร/ข้อสอบ/ทักษะ)

พูดคุยเกี่ยวกับกีฬาต่างๆและแฟนฟุตบอล

การขอความช่วยเหลือเมื่อน้ำมันหมด

38

พูดคุยเกี่ยวกับรูปและยานพาหนะต่างๆในเมือง

พูดคุยเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการจราจร

ปัญหาจราจรในเขตชานเมืองที่กำลังพัฒนา

9

พูดคุยเกี่ยวกับนิยายจีน

พูดคุยเกี่ยวกับหนังสือภาษาจีน

บรรยายประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อของ

10

เข้าร่วมในรายการทีวี

บรรยายลักษณะภายนอกของคน

พูดคุยเกี่ยวกับการแต่งงานแบบจีน

Book
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
111

พูดเกี่ยวกับการพัฒนาของเมือง

(ประโยคที่ใช้จริงและประโยคแบบสำเร็จรูป)

พูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยรุ่นและการแต่งตัว

12

เทศกาลและคำอวยพรในวัฒนธรรมจีน

จัดห้องและตกแต่งบ้าน

วัฒนธรรมและเทศกาลของจีน

13

เช็กอินที่สนามบินและภาษาที่ใช้บนเครื่องบิน

การเดินทางอย่างเป็นทางการและการขึ้นเครื่อง

รู้วิธีการใช้ประโยค “把“

14

รู้วิธีจัดการกับสถานการณ์หลังได้รับบาดเจ็บหรือมีอุบัติเหตุ

อธิบายลักษณะการบาดเจ็บ

บรรยายสถานการณ์แย่ๆที่เกิดขึ้น

215

พูดเกี่ยวกับปักกิ่ง โอเปร่า และประเพณีวัฒนธรรมจีน

พูดเกี่ยวกับประสบการณ์การไปดูโชว์ที่โรงละคร

16

รู้วิธีกระตุ้นคนอื่นและแบ่งปันประสบการณ์

จัดงานเลี้ยงและโปรแกรมการแสดง

พูดเกี่ยวกับความแน่นอนและความมั่นใจ

17

พูดคุยเกี่ยวกับงานประจำและงานพาร์ทไทม์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และไอเดียเกี่ยวกับการทำงานและการเรียน

318

ท่องเที่ยวและสัมผัสกับทัศนียภาพความเป็นจีนดั้งเดิม

พูดคุยเกี่ยวกับการทานอาหารที่ร้านและการสั่งอาหาร

รู้วิธีการขอความช่วยเหลือจากตำรวจเมื่อคุณมีปัญหา

19

พูดคุยเกี่ยวกับประเพณีจีนดั้งเดิม

การคัดลายมือ/การวาดภาพ/วรรณกรรม

วัฒนธรรมจีนเกี่ยวกับความหมายพิเศษของตัวเลข

20

รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรพูดในวัฒนธรรมจีน

วัฒนธรรมการทานอาหารจีนและมารยาทบนโต๊ะอาหาร

Book
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
11

พูดคุยเกี่ยวกับช่วงเวลาตอนเรียนและตอนไม่ได้พักกับพ่อแม่

(ความฝัน/ประสบการณ์/สิ่งของ/การเริ่มต้นเดินทาง/ความคิดถึงบ้าน)

2

เขียนจดหมายหาพ่อแม่

(เริ่มต้นบอกสถานการณ์ปัจจุบันของตัวเองเพื่อแสดงความคิดและความกตัญญู)

3

แนะนำปักกิ่งและต้อนรับสู่ปักกิ่ง

(ฤดู/อากาศ/ประเพณี/อาหาร/สถานที่ท่องเที่ยว)

4

พูดเกี่ยวกับความฝันของคุณ

(งาน/ความฝัน/สถานที่/ประสบการณ์/ความก้าวหน้าของการเรียน)

5

ลักษณะของคนปักกิ่ง

แนวคิดของคน/วัฒนธรรมประเพณี/มารยาทในการติดต่อสื่อสาร

26

เรื่องราวของการกินองุ่น

อภิปรายหัวข้อเกี่ยวความเอาใจใส่และความเชื่อถือ

7

เรื่องราวของสำนวนจีนโบราณ

滥竽充数/掩耳盗铃/刻舟求剑/拔苗助长/自相矛盾……..

8

เรื่องราวเกี่ยวกับความรัก

พูดเกี่ยวกับความรัก/พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ความรัก/คนที่อยู่ในใจ

9

ความรู้สึกมีความสุข,อะไรคือความสุขที่แท้จริง

พูดคุยเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริง/ความรับผิดชอบต่อสังคม/การเป็นผู้ให้และผู้รับ

ประวัติศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

310

การพัฒนาตัวเองในด้านการทำงานและการเรียน

ความสามารถในการทำงาน/ทัศนคติในการทำงาน/การพัฒนาการและความก้าวหน้า/ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในที่ทำงาน

11

การมาถึงของมนุษย์ต่างดาว (เทคโนโลยีในอนาคต)

จินตนาการชีวิตในอนาคต

12

การอธิบายเหตุการณ์

(เวลา,สถานที่,สิ่งแวดล้อม,กระบวนการ.การพัฒนาและผลลัพธ์)

13

เป็นคนดีและอ่อนโยน

พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดที่มีคุณค่า

Book
ระดับบทผลลัพธ์
คุณจะสามารถ
114

 

พูดคุยเกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัวของคุณ

(พูดเกี่ยวกับความรับผิดชอบ/การเข้าใจผิด/บ้านและสุขอนามัยของบ้าน)

15

 

เราจะจัดการกับอุบัติเหตุยังไง

หลังจากเกิดอุบัติเหตุ/การช่วยเหลือคนอื่นและการรับความช่วยเหลือ/การบรรยายถึงประสบการณ์ที่ไม่สามารถลืมได้

16

 

พูดเกี่ยวกับการปลอบใจและการให้กำลังใจคนอื่น

ฝึกวัฒนธรรม/วิธีการพูดคุยกับคนอื่นอย่างถูกต้อง/การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

17

 

การเริ่มใหม่อีกครั้ง

ให้กำลังใจและช่วยเหลือ/การก้าวข้ามความยากลำบาก/ความมั่นใจ

18

 

ความเข้าใจผิดที่สวยงาม

พูดคุยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ซาบซึ้งที่สุด/บรรยายสิ่งที่ไม่สามารถลืมได้

219

 

เรื่องราวเกี่ยวกับ “การร้องไห้เงียบๆ”

ใจต่อใจและแชร์ความรู้สึกในใจกับคนอื่น/ด้านดีและด้านไม่ดีของมนุษย์

20

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณคืออะไร

พูดเกี่ยวกับความประทับใจ/ความเป็นมนุษย์/ความเชื่อใจ/บุคลิก

21

 

เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดผม

พูดคุยเกี่ยวกับความฝันและงาน / การเข้าใจและการปลอบใจ

22

 

พูดคุยเกี่ยวกับหัวใจของความเป็นแม่

เข้าใจและรู้วิธีการเป็นพ่อแม่และลูกที่ดี, การศึกษาของครอบครัว/สิ่งแวดล้อมในการเติบโตและการให้กำลังใจ

การดูแลและการให้กำลังใจผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด

323

พูดคุยเกี่ยวกับโรงเรียนออนไลน์

พูดเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาในปัจจุบัน/เครือข่ายต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา/ทักษะการเรียน

24

พูดคุยเกี่ยวกับไอคิวและอีคิว

วิเคราะห์วิธีประสบความสำเร็จ/ความรู้สึกและอารมณ์/บุคลิกและการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น

25

 

พูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ

(รวมทั้งเวลา,สถานที่,สิ่งแวดล้อม,กระบวนการ,การพัฒนาและผลลัพธ์)

 

สำรวจสีที่คุณชอบ

วัฒนธรรมของสี/สีของอารมณ์และบุคลิก/ความหมายพิเศษของสี

26

 

เรื่องเล่าจีนโบราณ: ความรักของผีเสื้อ

เรื่องคลาสสิกของจีน/พูดคุยเกี่ยวกับรักแท้

เรียนนิทานเกี่ยวกับเทศกาลของจีน

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ/เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง/เทศกาลเรือมังกร/เทศกาลทานาบาตะ

What our students say

I've just started with Pro Language and I have to say I am very happy with my choice of school. The...Read more

Mike Rogers

Manchester, United Kingdom

I am so glad I chose pro language school. Classes are fun and the teacher makes it easy to learn....Read more

Ava

UI/UX Designer

I love Pro Language. The staff is amazing and they are so helpful in all aspects of the visa and...Read more

Mike Rogers

Manchester, United Kingdom

Pro Language ©2019. All right reserved.

X