หลักสูตรโปรบิซ ไรท์ติ้งของเราเป็นหลักสูตรภาษาเชิงปฏิบัติที่จะฝึกทักษะการเขียนแบบธุรกิจทีละขั้นตอน ขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความรู้ด้านไวยากรณ์และสไตล์การเขียนให้ผู้เรียนอีกด้วย สิ่งที่คุณจะได้รับในหลักสูตรนี้คือ

 

-คำอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ชัดเจน

-กิจกรรมการสื่อสารเพื่อฝึกทักษะ

-เพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน

แต่ละระดับประกอบด้วย 60 ชั่วโมงเรียน โดยต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง(1 ขั้น) ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ระดับคือ ระดับกลางขั้นต้น ไปจนถึงระดับกลางขั้นสูง ทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษา

 

 

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง?

คะแนนสอบวัดระดับที่เหมาะสม

 

 

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไร?

-มีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่ดีขึ้น

-แสดงออกอย่างมั่นใจและคล่องแคล่ว

-เข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและคำศัพท์อย่างลึกซึ้ง

 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร?

ทุกคนที่อยากพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

Book
LevelUnit
11
 • Introducing yourself
 • Writing about work experience
2
 • Arranging a meeting
 • Apologizing for a change of plans
 • Formal and informal writing styles
3
 • Writing about definite plans
 • Making polite requests
 • Promising to do something
 • Writing an itinerary
4
 • Writing about uncertain plans
 • Asking for recommendations
 • Recommending
5
 • Inviting
 • Accepting an invitation
 • Discussing likes/preferences
 • Refusing an invitation
6
 • Making an inquiry
 • Giving a reason for writing
 • Describing your company
 • Making a request
7
 • Placing an order
 • Listing items in a large order
28
 • Acknowledging an order
 • Dealing with problems
 • Suggesting alternative actions
9
 • Informing someone about a payment
 • Acknowledging payment
 • Reminding about payment
10
 • Introducing a complaint
 • Explaining a problem
 • Suggesting a solution
 • Responding to a complaint
11
 • Checking progress on a task or project
 • Explaining progress
 • Writing about cause/effect
 • Present perfect tense
12
 • Writing a short memo
 • Announcing future events
 • Making a formal request
13
 • Making a proposal and giving a reason
 • Reporting opinions
 • Responding to a proposal
14
 • Writing a short report
 • Giving reasons
 • Describing graphs/charts
 • Making recommendations
15
 • Congratulations
 • Expressing sympathy
 • Condolences
 • Thanking
Book
LevelUnit
11
 • Openings & closings
 • Asking for & sending information
 • Email style
 • Being Polite
2
 • Attachments
 • Parts of a message
 • Beginning & ending a message
 • Email conventions
3
 • Referring
 • Giving good/ bad news
 • Saying what you can/ cannot do
 • Giving reasons
 • British/ American English
 • Paragraphs
4
 • Letter layout
 • Making mild complaints
 • Making a point
 • Warning
 • Making strong complaints
25
 • Requesting Action
 • Apologizing
 • Faxes
6
 • Personal business letters and emails
 • Opening/closing
 • Inviting
 • Accepting and declining
7
 • Informal business letters
 • Informal writing style
 • Replying to complaints
 • Advising customers
8
 • Arranging and confirming meetings
 • Placing orders
 • Circulars (sales letters)
 • Revision and consolidation
Book
LevelUnit
11
 • Characteristics of formal, neutral and informal styles and appropriate use
2
 • Words frequently omitted in ‘shorthand’ style messages
3
 • Key expressions for: previous contact, purpose, good/bad news, requests, apologies, offers, attachments, & closings
4
 • Typical ways of beginning and ending a message
5
 • Introducing news: different styles & types of news
6
 • Common expressions about information, action, and help
7
 • Characteristics of effective internal messages
 • Patterns for composing internal notes
8
 • Appropriate expressions to refer to attachments
9
 • Identifying natural expressions for arranging meetings via email
 • Tenses for future facts, plans & intentions
10
 • Identifying formal and informal examples of invitation & directions
11
 • Identifying correct phrases used for: requesting information, emphasizing, suggesting, being firm/flexible, agreeing & planning next steps
12
 • Typical phrases for clarifying information
13
 • Tense review
14
 • Comparative & superlative adjectives
 • Useful phrases for comparing
15
 • Sentence structure basics: subjects, verbs, objects
 • Adverbial phrases
 • Complex sentences with conjunctions
216
 • Awareness of common email errors
17
 • Rules for full stops, commas and capital letters
 • Rules for apostrophes, colons & semi-colons
18
 • Words related to a typical customer-supplier sequence of messages
19
 • Typical structure of inquiries & replies
 • Matching phrases to parts of the structure
20
 • Vocabulary of terms & conditions
 • Prepositions
21
 • Common expressions dealing with payment problems
 • Identifying differences in tone between 1st, 2nd, final payment requests
22
 • Verbs, adjectives & adverbs to describe change
 • Prepositions used in discussing trends
 • Language of forecasting
23
 • Phrases used to show cause & effect
 • Phrases used to show contrast
24
 • Typical sentences used in complaints
 • Adverbial linking words for structuring an argument
25
 • Formal vs informal styles in apologies
26
 • Typical sections of a report
 • Typical phrases used in each section of a report
27
 • Review of linking words: conjunctions vs. adverbial phrases
 • Identifying meaning of linking words
 • Relative clauses for combining related ideas
28
 • Characteristics of a direct, brief message
 • Appropriate use of direct style (and dangers)
29
 • Differences between neutral style and very polite style in: requests, offers, suggestions, permission
 • Techniques for sounding more diplomatic
30
 • Typical functions used in a friendly style of writing
 • Adverbial phrases used to structure a friendly message
2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X