เรียนภาษาจีน ตอน ขอโทษ

อีกหนึงประโยคในภาษาจีนที่เหล่าซืออยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบและนำไปใช้ในวันนี้คือ ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการขอโทษค่ะ

ซึ่งนิยมใช้กัน 2 ประโยคตามนี้เลยค่ะ

很  抱  歉。 hěn bào qiàn ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ

请   原   谅。 qǐng yuán liàng ขออภัยด้วยค่ะ/ครับ

October 9, 2020

Pro Language ©2019. All right reserved.

X