เรียนภาษาจีน ตอน ขอโทษ

อีกหนึงประโยคในภาษาจีนที่เหล่าซืออยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้ทราบและนำไปใช้ในวันนี้คือ ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการขอโทษค่ะ

ซึ่งนิยมใช้กัน 2 ประโยคตามนี้เลยค่ะ

 

1. 很  抱  歉。 

hěn bào qiàn 

ขอโทษจริงๆ ค่ะ/ครับ

 

2. 请   原   谅。

qǐng yuán liàng

ขออภัยด้วยค่ะ/ครับ

January 4, 2021

Pro Language ©2019. All right reserved.

X