เรียนภาษาจีน ตอน ยินดี

คนเราในชีวิตมีเรื่องดีดี เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะกับตัวเราเองหรือกับคนรอบข้าง ดังนั้นเราก็สมควรที่จะรู้ถึงคำพูดที่จะแสดงความยินดี วันนี้ เหล่าซือ ข้อเสนออีกหนึ่งประโยคแสดงความยินดีแบบจีนๆ ลองนำไปพูด นำไช้กันนะคะ

祝  贺 你 ! zhù hè nǐ ยินดีกับคุณด้วยค่ะ/ครับ

October 9, 2020

Pro Language ©2019. All right reserved.

X