ความหมายการตั้งชื่อแบบโกอินเตอร์

หลักการใช้ Past Tense

การเปลี่ยนรูปคำกริยาเป็น past tense มี 2 วิธี คือ

1. การเติม ed ที่ท้ายคำกริยาช่องที่ 1 (Regular Verb)
2. คำกริยาที่เปลี่ยนรูปใหม่ ( Irregular Verb)

 

หลักการเติม ed ที่ท้ายคำกริยา มี 5 ข้อ ดังนี้

1.คำกริยาโดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนเป็นคำกริยาช่องที่ 2 ให้เติม ed ได้เลย เช่น

 • clean – cleaned
 • help – helped
 • watch – watched

2.คำกริยาที่ลงท้ายด้วยeอยู่แล้ว ให้เติม d ได้ทันทีเช่น

 • like – liked
 • bake – baked
 • live – lived

3.คำกริยาที่เป็นคำพยางค์เดียว มีสระตัวเดียว และพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติมedเช่น

 • stop – stopped
 • fit – fitted
 • plan – planned

4.คำกริยาที่มี 2 พยางค์

 • ออกเสียงเน้นหนักพยางค์หลัง และพยางค์หลังนั้นมีสระตัวเดียวลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ให้เติมตัวสะกดตัวท้ายเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อน แล้วจึงเติม ed เช่น
  • prefer – preferred
  • control – controlled
 • ออกเสียงเน้นหนักพยางค์แรก ให้เติม ed ได้ทันที เช่น
  • open – opened
  • cover – covered

5.คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y

 • หน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น iก่อนแล้วจึงเติมed เช่น
  • study – studied
  • cry – cried
  • carry – carried
 • หน้า y เป็นสระ ให้เติม ed ได้ทันที เช่น
  • play – played
  • stay – stayed

 

หลักการอ่านออกเสียง ed ที่ท้ายคำกริยา มี 3 ข้อ ดังนี้

1. ออกเสียง t (ทึ) ก็ต่อเมื่อ ed ตามหลังพยัญชนะเสียงไม่ก้อง (Voiceless Sound)

ได้แก่ c, ch, f, gh, k, p, s, sh, th (θ), x  เช่น

 • panicked – แพ๊นิคทึ
 • watched – ว็อทชึทึ
 • staffed – สต๊าฟทึ
 • laughed – ลาฟทึ
 • walked – วอคทึ
 • dropped – ดร็อพทึ
 • kissed – คิสทึ
 • washed – ว็อชทึ
 • bathed – บาธทึ

2.ออกเสียง d (ดึ) ก็ต่อเมื่อ ed ตามหลังพยัญชนะเสียงก้อง (Voiced Sound) ได้แก่ b, g,  l, m, n, ng, r,  th (ð), v, w, y  z

 • grabbed – แกรบดึ
 • jogged – จอกดึ
 • called – คอลดึ
 • aimed – เอมดึ
 • gained – เกนดึ
 • banged – แบ็งดึ
 • cleared – เคลียด
 • bathed – เบธดึ
 • loved – ลัฝดึ
 • fried – ฟรายดึ
 • whizzed – วิสดึ

3.ออกเสียง id (อิด) ก็ต่อเมื่อ ed ตามหลังพยัญชนะ t ให้ออกเสียง “ ทิด ” และ ed ที่ตามหลังพยัญชนะ d ให้ออกเสียง “ ดิด

 • wanted – ว็อนทิด
 • needed – นีดดิด

สำหรับลูกสาว ชื่อเหล่านี้ บ่งบอกถึงความน่ารัก น่าทะนุถนอม

ความหมายการตั้งชื่อแบบโกอินเตอร์

Charlotte

ชาร์ลอท

ผู้เป็นอิสระ

Ellie

เอลลี

การขึ้นสวรรค์

Gracie

เกรซี่

ไมตรีจิต

Lucy

ลูซี่

สดใส

Freya

เฟรยา

ผู้เป็นที่รัก

Darin

ดาริน

ของขวัญ

Emmaline

เอมมาลิน

มีความอุตสาหะ

Hannah

ฮันนาห์

ความรักจากพระเจ้า

Mira

มิรา

ยอดเยี่ยมวิเศษ

Jennifer

เจนนิเฟอร์

อุดมสมบูรณ์

Ira

ไอรา

เทพธิดาแห่งท้องฟ้า

Katie

เคธี่

บริสุทธิ์

Layla

ไลลา

ทำให้เบิกบานใจ

Katharine

คัทลิน

บริสุทธิ์

Eva

อีวา

ข่าวสารจากพระเจ้า

Millie

มิลลี่

คนขยัน

Opal

โอปอล์

อัญมณี

Phoebe

พีบี

แสงอาทิตย์

Sophia

โซฟี

ปัญญา

Aileen

ไอริน

แสงสว่าง

Janette

เจนเนตร

ของขวัญจากพระเจ้า

Matilda

มาทิลด้า

อำนาจ

Nana

นานา

ความดีงาม

Anya

อัญญา

ความชื่นชอบความดีงาม

Grace

เกรซ

ความสง่างาม

Emma

เอ็มม่า

ทุกสิ่ง

Jessica

เจสสิก้า

 เทพคุ้มครอง

Venita

เวนิตา

ความดีใจ

Chana

ชนา

นิ่มนวลสง่า

Mina

มีนา

รัก

September 29, 2020

Pro Language ©2019. All right reserved.

X